Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2016

28. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the cultivated area in 2016

 

Område

Höstvete

Obärgad areal

 

Vårvete

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,1

0,0

10

44,9

 

0,0

..

0

..

Uppsala

0,1

0,0

20

55,8

 

0,6

0,4

70

58,8

Södermanlands

0,1

0,1

30

96,2

 

0,5

0,1

20

22,4

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

2,6

2,3

100

92,0

Jönköpings

0,0

0,0

0

27,9

 

0,0

..

0

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,3

0,3

50

92,9

 

0,0

..

0

..

Gotlands

0,0

0,0

0

74,4

 

1,0

0,5

50

49,1

Blekinge

0,1

0,0

0

75,1

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

0,0

20

56,6

 

0,4

0,1

20

28,4

Hallands

0,0

0,0

0

87,4

 

0,5

0,5

20

95,9

Västra Götalands

0,0

0,0

10

89,8

 

0,0

..

0

..

Värmlands

0,0

0,0

0

27,9

 

0,0

..

0

..

Örebro

0,1

0,1

10

93,7

 

0,2

0,0

10

20,6

Västmanlands

0,4

0,3

60

74,3

 

0,4

0,3

30

79,1

Dalarnas

1,6

1,5

30

96,5

 

0,0

..

0

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

0,1

0,0

0

34,9

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0,0

20

51,1

 

0,4

0,1

20

28,1

Götalands mellanbygder

0,0

0,0

0

55,4

 

0,6

0,3

50

49,4

Götalands norra slättbygder

0,0

0,0

10

89,6

 

0,0

0,0

0

89,0

Svealands slättbygder

0,1

0,0

70

44,5

 

0,4

0,1

130

39,4

Götalands skogsbygder

0,4

0,3

80

64,9

 

0,3

0,3

20

95,9

Mell. Sveriges skogsbygder

0,9

0,6

70

65,1

 

1,8

1,5

100

84,7

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

0,6

0,3

20

48,8

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,1

0,0

300

28,0

 

0,5

0,1

350

31,4

2015

0,0

.

190

24,3

 

0,4

.

240

21,1

2014

0,1

.

250

27,1

 

0,1

.

60

47,8

2013

0,2

.

500

29,9

 

0,1

.

150

44,3

2012

0,2

.

540

18,6

 

3,5

.

2 920

12,2

2011

0,5

.

1 730

17,4

 

3,1

.

2 010

35,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

28 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2016

28 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2016

Område

Råg

Obärgad areal

 

Höstkorn

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Gotlands

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,2

0,1

20

32,3

 

0,0

0,0

0

79,9

Hallands

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Västra Götalands

0,5

0,4

20

72,9

 

1,0

0,9

20

85,5

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

0,1

10

49,7

 

0,1

0,0

0

79,8

Götalands mellanbygder

0,3

0,2

10

80,7

 

0,0

..

0

..

Götalands norra slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Svealands slättbygder

2,1

1,6

30

79,0

 

0,0

..

0

..

Götalands skogsbygder

0,4

0,1

0

20,2

 

2,3

2,0

30

85,1

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,5

0,2

80

38,2

 

0,1

0,1

30

80,1

2015

0,2

.

50

40,9

 

1,7

.

270

54,2

2014

0,3

.

80

40,5

 

0,2

.

20

93,1

2013

0,2

.

50

35,5

 

0,1

.

20

80,5

2012

0,4

.

100

31,7

 

0,0

.

0

0,0

2011

0,6

.

140

24,4

 

0,7

.

100

50,1


 

Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

28 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2016

28 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2016

 

Område

Vårkorn

Obärgad areal

 

Havre

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0,0

0

29,2

 

1,9

1,9

80

96,8

Uppsala

0,1

0,1

20

95,7

 

0,3

0,3

20

94,3

Södermanlands

0,4

0,4

60

94,7

 

0,1

0,1

10

44,7

Östergötlands

0,5

0,3

60

73,0

 

0,6

0,5

50

78,4

Jönköpings

1,4

1,0

90

72,2

 

0,1

0,1

0

80,6

Kronobergs

2,2

2,0

60

90,7

 

0,0

..

0

..

Kalmar

0,4

0,3

30

72,1

 

0,0

..

0

..

Gotlands

0,1

0,1

10

77,0

 

4,3

3,6

50

83,2

Blekinge

0,3

0,3

10

93,8

 

0,0

..

0

..

Skåne

0,3

0,2

220

64,8

 

0,1

0,1

10

72,8

Hallands

0,0

..

0

..

 

0,2

0,2

10

91,2

Västra Götalands

0,1

0,1

50

71,5

 

0,2

0,1

160

49,2

Värmlands

0,0

..

0

..

 

0,7

0,4

90

55,3

Örebro

0,1

0,1

20

95,9

 

0,2

0,1

20

58,1

Västmanlands

0,6

0,4

100

69,7

 

0,6

0,4

90

56,6

Dalarnas

0,3

0,3

20

92,8

 

0,1

0,0

0

74,8

Gävleborgs

1,9

1,4

150

74,7

 

0,2

0,1

0

50,4

Västernorrlands

3,0

1,8

90

58,9

 

..

..

..

..

Jämtlands

0,6

0,2

10

41,9

 

..

..

..

..

Västerbottens

4,8

1,4

340

29,9

 

5,6

2,6

40

49,9

Norrbottens

8,4

2,5

270

29,8

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

0,2

170

86,7

 

0,0

0,0

0

98,1

Götalands mellanbygder

0,2

0,1

80

45,3

 

1,2

1,0

60

86,8

Götalands norra slättbygder

0,0

0,0

10

48,8

 

0,1

0,1

50

77,3

Svealands slättbygder

0,1

0,1

90

73,2

 

0,4

0,2

230

41,8

Götalands skogsbygder

0,8

0,3

240

39,2

 

0,7

0,3

190

44,0

Mell. Sveriges skogsbygder

1,1

0,5

170

44,5

 

0,6

0,3

90

49,2

Nedre Norrland

1,8

0,9

220

53,0

 

0,3

0,1

10

44,3

Övre Norrland

5,9

1,3

610

21,3

 

5,9

2,3

60

42,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,5

0,1

1 570

17,4

 

0,4

0,1

700

21,9

2015

1,0

.

3 020

15,2

 

1,0

.

1 670

24,0

2014

0,3

.

1 020

24,4

 

0,8

.

1 230

20,9

2013

0,2

.

920

21,1

 

0,6

.

1 230

34,9

2012

4,1

.

14 770

7,5

 

5,9

.

11 380

8,9

2011

2,5

.

7 770

7,6

 

4,8

.

8 400

8,8


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

28 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2016

28 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2016

 

Område

Höstrågvete

Obärgad areal

 

Vårrågvete

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,5

0,5

10

88,1

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,1

0,0

0

83,4

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Blekinge

0,3

0,3

0

94,8

 

..

..

..

..

Skåne

0,1

0,1

10

72,5

 

..

..

..

..

Hallands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

2,1

1,9

100

92,0

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,0

0,0

0

93,9

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1,9

1,7

110

92,6

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

0,7

0,5

30

63,2

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,1

0,1

10

56,3

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,2

0,1

0

84,7

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,6

0,4

170

69,1

 

0,0

0,0

0

30,4

2015

0,2

.

70

36,8

 

0,0

.

0

0,0

2014

0,3

.

100

26,9

 

..

.

..

..

2013

0,2

.

40

52,5

 

..

.

..

..

2012

0,9

.

220

21,6

 

..

.

..

..

2011

2,5

.

7 770

7,6

 

..

.

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

28 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2016

28 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2016

 

Område

Blandsäd

Obärgad areal

 

Majs

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Uppsala

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,8

0,5

10

66,6

 

-

-

-

-

Jönköpings

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

 

0,6

0,5

10

93,8

Hallands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,4

0,3

30

62,6

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Örebro

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,4

0,2

20

40,5

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

1,2

0,2

30

18,1

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,2

0,0

10

27,9

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

1,8

1,2

30

59,7

 

-

-

-

-

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,7

0,2

110

21,5

 

0,6

0,4

10

71,7

2015

3,5

.

520

31,7

 

6,1

.

80

45,3

2014

2,2

.

330

36,0

 

1,0

.

10

90,3

2013

1,5

.

280

60,0

 

2,4

.

30

44,9

2012

8,3

.

1 500

20,5

 

3,8

.

90

32,2

2011

4,8

.

8 400

8,8

 

1,6

.

30

70,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

28 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2016

28 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2016

 

Område

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

 

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

0,4

0,3

120

67,6

 

Uppsala

0,2

0,1

160

35,1

 

Södermanlands

0,3

0,1

160

42,2

 

Östergötlands

0,2

0,1

220

49,8

 

Jönköpings

0,6

0,5

90

71,3

 

Kronobergs

1,2

0,8

100

61,7

 

Kalmar

0,3

0,2

90

57,6

 

Gotlands

0,3

0,2

110

50,3

 

Blekinge

0,2

0,1

10

63,9

 

Skåne

0,1

0,1

310

48,7

 

Hallands

0,1

0,1

40

61,0

 

Västra Götalands

0,2

0,1

390

35,4

 

Värmlands

0,3

0,2

90

52,9

 

Örebro

0,1

0,1

60

42,8

 

Västmanlands

0,5

0,2

280

46,6

 

Dalarnas

0,3

0,2

60

66,6

 

Gävleborgs

1,2

0,8

170

66,1

 

Västernorrlands

3,9

1,4

150

38,6

 

Jämtlands

1,2

0,5

20

41,4

 

Västerbottens

4,7

1,2

380

25,6

 

Norrbottens

8,0

2,3

290

28,8

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

0,1

240

64,2

 

Götalands mellanbygder

0,2

0,1

200

34,4

 

Götalands norra slättbygder

0,1

0,1

200

57,6

 

Svealands slättbygder

0,2

0,0

620

22,9

 

Götalands skogsbygder

0,6

0,1

570

24,3

 

Mell. Sveriges skogsbygder

1,0

0,3

490

31,5

 

Nedre Norrland

1,6

0,6

300

41,2

 

Övre Norrland

5,7

1,1

670

19,2

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2016

0,3

0,0

3 320

11,4

 

2015

0,6

.

6 120

10,7

 

2014

0,3

.

3 100

12,7

 

2013

0,3

.