Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2016

29. Peas and field beans. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2016

 

Område

Ärter

Obärgad areal

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,0

0,6

20

55,1

 

..

..

..

..

Uppsala

1,3

0,6

70

46,5

 

..

..

..

..

Södermanlands

2,4

1,3

40

52,6

 

0,1

0,0

0

22,1

Östergötlands

0,0

0,0

0

57,9

 

0,1

0,1

0

86,6

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,4

0,2

0

37,8

 

..

..

..

..

Gotlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

1,8

1,6

40

87,3

 

0,3

0,1

10

30,0

Hallands

..

..

..

..

 

6,5

6,1

140

93,4

Västra Götalands

4,1

3,0

90

72,0

 

0,0

0,0

0

77,7

Värmlands

0,0

..

0

..

 

0,7

0,5

10

74,5

Örebro

2,2

1,8

30

81,7

 

0,9

0,2

10

21,8

Västmanlands

0,5

0,4

10

83,5

 

0,9

0,3

10

27,5

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,4

0,3

10

94,6

 

0,2

0,1

10

28,9

Götalands mellanbygder

1,2

0,9

50

79,7

 

0,0

..

0

..

Götalands norra slättbygder

1,7

1,2

90

73,4

 

0,0

0,0

0

80,7

Svealands slättbygder

1,1

0,3

130

30,3

 

0,5

0,1

20

28,5

Götalands skogsbygder

0,2

0,0

0

13,0

 

4,0

3,9

110

95,5

Mell. Sveriges skogsbygder

4,9

3,0

50

60,4

 

1,3

0,5

10

38,3

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

1,3

0,4

340

26,8

 

0,5

0,3

150

66,4

2015

2,8

.

620

13,9

 

0,2

.

60

49,5

2014

1,8

.

260

20,9

 

0,4

.

80

47,2

2013

0,8

.

90

38,0

 

0,2

.

30

93,9

2012

12,0

.

1 540

10,4

 

7,2

.

1 290

19,9

2011

8,1

.

1 290

12,2

 

2,1

.

330

32,0


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.