Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Råg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

3. Rye. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

100

..

..

Uppsala

14

..

..

580

..

..

Södermanlands

9

..

..

270

..

..

Östergötlands

28

6 870

2,8

1 330

9 100

2,8

Jönköpings

-

..

..

30

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

18

..

..

470

..

..

Gotlands

12

..

..

490

..

..

Blekinge

5

..

..

90

..

..

Skåne

133

6 540

1,5

8 470

55 400

1,5

Hallands

7

..

..

270

..

..

Västra Götalands

79

5 690

2,7

3 850

21 900

2,7

Värmlands

4

..

..

120

..

..

Örebro

4

..

..

270

..

..

Västmanlands

6

..

..

80

..

..

Dalarnas

4

..

..

170

..

..

Gävleborgs

5

..

..

20

..

..

Västernorrlands

1

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

77

6 510

2,1

4 150

27 000

2,1

Götalands mellanbygder

80

6 430

2,6

5 050

32 500

2,6

Götalands norra slättbygder

94

6 040

2,5

4 850

29 300

2,5

Svealands slättbygder

41

5 070

6,0

1 380

7 000

6,0

Götalands skogsbygder

29

5 480

4,7

910

5 000

4,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

11

..

..

280

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

335

6 120

1,3

16 600

101 600

1,3

2015

407

6 340

1,2

23 530

149 200

1,2

2014

475

6 450

1,3

26 910

173 600

1,3

2013

399

5 680

1,4

25 020

142 000

1,5

2012

386

6 360

1,5

22 010

139 900

1,5

2011

432

5 290

1,6

23 920

126 500

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

6 020

0,6

24 280

146 200

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.