Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

30. Oljeväxter. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2016

30. Oilseed crops. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2016

 

Område

Höstraps

Obärgad areal

 

Vårraps

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0,0

0

28,4

 

0,0

..

0

..

Uppsala

0,6

0,2

10

25,3

 

0,9

0,9

10

95,4

Södermanlands

0,6

0,1

20

15,9

 

1,0

0,3

10

28,2

Östergötlands

0,3

0,2

30

45,9

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

1,4

0,4

60

24,8

 

5,9

3,5

30

60,0

Blekinge

0,7

0,4

10

55,0

 

..

..

..

..

Skåne

0,3

0,2

130

64,7

 

..

..

..

..

Hallands

1,3

0,4

40

31,3

 

..

..

..

..

Västra Götalands

1,0

0,3

90

30,7

 

1,2

0,7

10

59,7

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

2,4

1,7

40

69,4

 

..

..

..

..

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,4

0,2

140

55,2

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,5

0,1

90

25,7

 

5,2

3,1

30

60,1

Götalands norra slättbygder

0,7

0,2

100

27,0

 

8,1

4,2

80

51,4

Svealands slättbygder

0,5

0,1

40

11,9

 

2,4

0,4

120

17,9

Götalands skogsbygder

1,4

0,5

50

37,0

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

3,8

2,6

40

68,9

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,6

0,1

470

19,9

 

4,8

1,0

350

20,0

2015

0,2

.

160

14,7

 

3,6

.

160

27,8

2014

0,5

.

370

19,7

 

2,0

.

290

18,3

2013

1,3

.

950

16,2

 

1,0

.

520

20,5

2012

0,5

.

320

30,2

 

1,7

.

780

12,1

2011

1,5

.

860

17,3

 

1,0

.

380

22,4


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

30 forts. Oljeväxter. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2016

30 cont. Oilseed crops. Area not harvested. Hectares and percent of the crop area in 2016

 

Område

Höstrybs

Obärgad areal

 

Vårrybs

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gotlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Skåne

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Hallands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västra Götalands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

2,3

0,6

10

26,6

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

1,7

0,4

20

25,7

 

4,0

1,2

40

29,8

2015

2,0

.

20

27,3

 

3,4

.

30

67,2

2014

0,8

.

10

26,2

 

9,4

.

120

24,7

2013

..

.

..

..

 

0,1

.

0

80,5

2012

0

.

0

83,0

 

4,2

.

90

21,8

2011

..

.

..

..

 

1,2

.

20

50,5


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

30 forts. Oljeväxter. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2016

30 cont. Oilseed crops. Area not harvested. Hectares and percent of the crop area in 2016

 

Område

Raps och rybs 1)

Obärgad areal

 

Oljelin

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0,0

0

32,3

 

..

..

..

..

Uppsala

0,7

0,3

30

48,7

 

0,0

..

0

..

Södermanlands

0,7

0,1

30

14,4

 

0,0

..

0

..

Östergötlands

1,2

0,5

100

46,0

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

0,4

0,5

20

92,5

 

..

..

..

..

Gotlands

1,9

0,5

90

25,5

 

..

..

..

..

Blekinge

0,6

0,4

10

55,0

 

-

-

-

-

Skåne

0,4

0,2

180

51,2

 

..

..

..

..

Hallands

2,4

1,0

70

41,0

 

..

..

..

..

Västra Götalands

1,0

0,3

100

28,3

 

3,3

2,8

20

84,3

Värmlands

16,7

2,9

90

15,6

 

..

..

..

..

Örebro

3,0

1,4

60

45,4

 

..

..

..

..

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

7,9

3,9

60

49,6

Dalarnas

0,6

0,4

0

70,3

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,5

0,2

180

45,5

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,6

0,2

130

24,7

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1,1

0,3

180

28,8

 

0,0

0,0

0

66,8

Svealands slättbygder

1,2

0,2

170

14,2

 

1,8

0,9

60

51,9

Götalands skogsbygder

3,1

1,1

130

33,5

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

2,6

1,6

40

59,1

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

1,0

0,1

880

13,7

 

1,1

0,5

90

44,7

2015

0,4

.

370

14,9

 

0,2

.

10

31,3

2014

0,8

.

780

12,2

 

1,3

.

80

44,2

2013

1,2

.

1 490

12,6

 

0,2

.

10

94,9

2012

1,1

.

1 180

11,4

 

12,5

.

1 100

14,7

2011

1,3

.

1 260

13,5

 

0,9

.

130

41,1


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.
1) Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.