Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Potatis. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2016

31. Potatoes. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2016

 

Område

Matpotatis

Obärgad areal

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Gotlands

0,5

0,1

0

20,0

 

-

-

-

-

Blekinge

..

..

..

..

 

0,8

0,1

20

13,1

Skåne

1,5

0,2

100

13,9

 

0,1

0,0

0

25,4

Hallands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,2

0,0

0

27,8

 

..

..

..

..

Värmlands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Örebro

0,4

0,2

0

47,1

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

0,2

0,0

0

22,4

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

0,6

0,1

0

20,3

 

-

-

-

-

Norrbottens

0,8

0,1

0

9,5

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1,8

0,3

90

15,3

 

0,1

0,1

0

75,8

Götalands mellanbygder

0,3

0,1

20

23,8

 

0,3

0,0

20

10,6

Götalands norra slättbygder

0,1

0,0

0

27,5

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

0,8

0,7

10

83,3

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,8

0,7

10

88,3

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,4

0,1

0

34,2

 

-

-

-

-

Nedre Norrland

0,6

0,1

10

15,5

 

-

-

-

-

Övre Norrland

0,7

0,1

10

9,1

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,8

0,1

140

11,6

 

0,3

0,0

20

10,3

2015

1,1

.

190

34,4

 

0,1

.

10

71,8

2014

1,3

.

230

10,5

 

0,6

.

40

15,1

2013

0,6

.

100

14,2

 

0,0

.

0

79,3

2012

4,0

.

750

7,4

 

0,3

.

20

9,9

2011

3,9

.

790

4,9

 

0,5

.

40

17,0


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).