Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

32. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1701 1)

32. Cereals. Area harvested as green fodder

Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1701)

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårvete

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,1

0,1

10

51,5

 

0,9

0,3

20

29,6

Uppsala

0,0

0,0

10

69,2

 

0,0

..

0

..

Södermanlands

0,1

0,1

20

83,6

 

0,2

0,2

10

95,5

Östergötlands

0,2

0,1

100

65,7

 

2,4

1,4

90

55,6

Jönköpings

0,5

0,4

10

83,0

 

21,2

5,0

180

23,5

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,2

0,0

20

21,9

 

6,5

4,0

90

61,5

Gotlands

0,0

..

0

..

 

5,8

2,4

280

41,9

Blekinge

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,3

0,2

370

45,7

 

0,3

0,3

20

89,1

Hallands

0,5

0,2

60

53,4

 

0,0

..

0

..

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

0,6

0,3

60

49,9

Värmlands

0,1

0,1

0

59,0

 

1,5

1,4

60

94,8

Örebro

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

3,2

2,4

250

75,8

Dalarnas

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

2,6

2,1

70

78,1

Västernorrlands

..

..

..

..

 

14,3

4,0

90

27,8

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

0,1

120

46,4

 

0,3

0,3

20

89,1

Götalands mellanbygder

0,6

0,3

320

52,8

 

4,7

1,7

380

36,2

Götalands norra slättbygder

0,1

0,1

110

65,5

 

1,4

0,6

150

39,8

Svealands slättbygder

0,1

0,0

50

40,8

 

0,7

0,5

270

71,2

Götalands skogsbygder

0,2

0,0

30

28,0

 

3,8

1,0

230

25,3

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

..

0

..

 

1,2

0,9

70

78,8

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

5,2

2,1

140

41,0

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,2

0,1

620

30,6

 

1,9

0,4

1 420

19,0

2015

0,1

.

570

19,2

 

2,5

.

1 610

19,4

2014

0,1

.

450

26,0

 

1,7

.

1 250

17,6

2013

0,5

.

970

21,0

 

1,6

.

1 910

12,2

2012

0,0

.

130

34,6

 

2,2

.

1 880

11,6

2011

0,1

.

290

24,4

 

2,1

.

1 420

16,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1701 1)
32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1701)

 

Område

Råg

Grönfoderareal 1)

 

Höstkorn

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

..

..

..

..

 

2,2

1,1

60

48,4

Gotlands

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Hallands

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Götalands mellanbygder

0,0

..

0

..

 

0,8

0,4

70

54,9

Götalands norra slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Svealands slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Götalands skogsbygder

1,3

0,8

10

58,8

 

2,0

1,1

20

56,6

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,3

0,2

50

57,2

 

0,5

0,2

90

43,3

2015

0,5

.

120

26,3

 

0,9

.

140

42,6

2014

0,8

.

220

27,6

 

0,0

.

10

25,2

2013

0,4

.

110

47,8

 

0,9

.

120

36,5

2012

0,1

.

20

97,4

 

0,0

.

0

0,0

2011

0,7

.

170

83,7

 

1,3

.

190

39,1


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1701 1)
32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1701)

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal 1)

 

Havre

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,8

1,8

190

96,2

 

2,6

2,5

110

95,8

Uppsala

0,4

0,3

120

89,9

 

4,7

3,3

420

71,0

Södermanlands

2,7

1,7

420

65,0

 

4,8

2,4

410

50,3

Östergötlands

1,5

0,8

200

51,7

 

11,9

3,8

1 090

31,6

Jönköpings

14,9

4,4

1 070

29,2

 

22,2

7,5

1 270

33,6

Kronobergs

9,7

5,7

300

58,6

 

6,0

2,8

200

46,5

Kalmar

7,6

2,7

670

35,0

 

4,6

2,1

140

45,4

Gotlands

3,5

1,8

380

49,6

 

1,8

1,4

20

77,1

Blekinge

2,2

2,1

60

97,8

 

7,1

5,4

40

76,8

Skåne

2,3

0,7

1 590

32,5

 

6,3

2,8

550

44,9

Hallands

2,0

0,7

350

36,3

 

0,6

0,3

40

54,8

Västra Götalands

1,1

0,9

470

80,0

 

1,0

0,5

680

50,0

Värmlands

2,8

1,2

250

42,8

 

4,3

1,5

540

33,7

Örebro

0,2

0,2

30

82,5

 

3,0

1,6

440

52,7

Västmanlands

0,3

0,2

50

86,1

 

4,6

4,1

690

88,8

Dalarnas

0,8

0,8

60

95,4

 

1,1

0,8

50

78,9

Gävleborgs

9,4

3,8

830

40,0

 

4,1

2,9

140

69,0

Västernorrlands

8,9

3,3

280

37,5

 

..

..

..

..

Jämtlands

13,1

1,8

260

13,8

 

..

..

..

..

Västerbottens

7,2

2,3

540

32,8

 

22,8

11,0

210

48,4

Norrbottens

3,0

1,3

100

41,5

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,4

0,2

240

38,0

 

0,5

0,3

50

51,0

Götalands mellanbygder

3,4

0,9

1 270

25,3

 

4,0

1,6

190

38,9

Götalands norra slättbygder

0,2

0,1

70

55,1

 

0,6

0,2

340

33,0

Svealands slättbygder

1,0

0,4

960

40,6

 

3,2

1,4

1 820

44,5

Götalands skogsbygder

10,3

2,2

3 360

21,0

 

10,1

2,3

3 040

22,7

Mell. Sveriges skogsbygder

2,5

0,9

390

34,7

 

7,1

2,1

1 140

29,0

Nedre Norrland

8,2

2,4

1 140

29,1

 

18,9

4,8

630

25,3

Övre Norrland

5,9

1,7

640

28,3

 

23,4

9,0

330

38,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

2,7

0,3

8 330

12,2

 

4,2

0,6

7 530

15,1

2015

2,7

.

8 500

11,8

 

3,9

.

6 630

13,9

2014

1,9

.

6 180

13,9

 

3,2

.

5 320

15,1

2013

1,2

.

4 730

16,5

 

2,8

.

5 570

14,8

2012

1,3

.

4 780

13,8

 

2,5

.

4 930

14,6

2011

1,5

.

4 620

11,8

 

3,1

.

5 610

15,5


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1701 1)
32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1701)

 

Område

Höstrågvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårrågvete

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

3,3

2,1

150

65,0

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Blekinge

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Skåne

4,7

1,8

260

38,8

 

..

..

..

..

Hallands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6,3

2,1

220

33,4

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

1,5

1,4

90

97,0

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,3

0,2

20

60,3

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

0,4

0,1

20

25,9

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

1,4

1,3

90

90,8

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

1,9

0,9

30

47,8

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

1,5

0,5

430

32,1

 

7,5

3,7

220

49,4

2015

0,6

.

230

30,8

 

6,9

.

260

36,4

2014

0,4

.

140

33,9

 

..

.

..

..

2013

0,7

.

150

51,0

 

..

.

..

..

2012

0,7

.

180

47,9

 

..

.

..

..

2011

0,8

.

190

61,3

 

..

.

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1701 1)
32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1701)

 

Område

Blandsäd

Grönfoderareal 1)

 

Majs

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

47,3

11,6

870

24,6

 

..

..

..

..

Södermanlands

42,9

13,5

480

31,5

 

..

..

..

..

Östergötlands

54,4

6,9

1 240

12,7

 

..

..

..

..

Jönköpings

54,8

6,5

1 250

11,8

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

94,7

1,4

3 670

1,4

Gotlands

..

..

..

..

 

92,9

4,5

1 970

4,8

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

72,0

5,6

1 590

7,7

 

79,3

3,8

5 100

4,8

Hallands

..

..

..

..

 

96,3

2,8

2 260

2,9

Västra Götalands

32,1

4,1

2 950

12,8

 

..

..

..

..

Värmlands

76,4

6,4

1 510

8,3

 

..

..

..

..

Örebro

54,1

12,1

590

22,3

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

64,9

9,5

530

14,6

 

-

-

-

-

Gävleborgs

71,3

9,3

740

13,0

 

-

-

-

-

Västernorrlands

84,1

3,6

680

4,3

 

-

-

-

-

Jämtlands

96,5

1,4

1 040

1,5

 

-

-

-

-

Västerbottens

75,2

3,3

770

4,4

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

57,6

11,7

560

20,3

 

77,0

4,3

3 470

5,6

Götalands mellanbygder

70,1

6,3

1 680

9,0

 

91,8

1,7

8 660

1,9

Götalands norra slättbygder

37,5

4,7

2 460

12,4

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

48,0

5,8

2 610

12,2

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

52,2

4,2

4 760

8,0

 

99,9

0,1

1 930

0,1

Mell. Sveriges skogsbygder

58,0

5,8

2 050

10,0

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

86,8

3,0

2 360

3,4

 

-

-

-

-

Övre Norrland

80,2

2,5

1 210

3,1

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

54,1

2,1

17 440

3,9

 

90,2

1,4

15 740

1,6

2015

55,3

.

18 160

3,9

 

92,2

.

15 650

1,0

2014

60,1

.

23 310

3,7

 

94,3

.

15 670

0,9

2013

50,6

.

19 650

3,8

 

92,0

.

14 630

1,1

2012

55,4

.

22 250

3,6

 

85,7

.

14 120

2,3

2011

49,0

.

21 820

3,8

 

86,8

.

13 740

1,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1701 1)
32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1701)

 

Område

Spannmål totalt 2)

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Medelfel, procent-enheter

Medelfel, procent-enheter

Medelfel, procent

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

2,7

0,8

830

35,7

 

Uppsala

1,8

0,7

1 530

39,1

 

Södermanlands

2,6

0,8

1 480

32,1

 

Östergötlands

3,9

0,6

3 710

13,5

 

Jönköpings

20,8

3,4

3 990

16,1

 

Kronobergs

10,8

3,1

980

23,2

 

Kalmar

14,3

1,3

5 700

9,8

 

Gotlands

8,3

1,3

2 990

16,0

 

Blekinge

6,9

1,5

710

20,7

 

Skåne

4,3

0,4

9 480

11,0

 

Hallands

6,9

0,9

3 320

13,4

 

Västra Götalands

2,3

0,3

4 810

14,9

 

Värmlands

8,0

1,1

2 500

14,7

 

Örebro

2,2

0,5

1 150

25,2

 

Västmanlands

2,4

1,3

1 340

61,8

 

Dalarnas

3,6

1,3

650

26,0

 

Gävleborgs

10,7

2,4

1 790

20,4

 

Västernorrlands

25,7

3,3

1 350

11,4

 

Jämtlands

38,8

1,9

1 310

5,2

 

Västerbottens

16,2

2,5

1 570

14,4

 

Norrbottens

13,7

2,2

580

17,4

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2,5

0,2

4 680

11,2

 

Götalands mellanbygder

9,5

0,7

12 660

7,8

 

Götalands norra slättbygder

1,6

0,2

4 050

12,6

 

Svealands slättbygder

2,1

0,4

6 330

18,4

 

Götalands skogsbygder

12,8

1,1

13 680

9,3

 

Mell. Sveriges skogsbygder

7,2

1,0

3 730

12,7

 

Nedre Norrland

18,5

1,9

4 280

10,4

 

Övre Norrland

16,4

1,9

2 320

11,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2016

4,9

0,2

51 860

4,2

 

2015

4,8

.

51 860

4,0

 

2014