Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

33. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1701 1)

33. Peas and field beans. Area harvested as green fodder

Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1701)

 

Område

Ärter

Grönfoderareal 1)

 

Åkerbönor

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,7

0,2

10

28,0

 

..

..

..

..

Uppsala

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

0,5

0,1

30

24,7

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

1,1

1,0

30

93,0

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

5,7

1,6

140

28,7

 

8,1

7,3

280

90,8

Hallands

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

0,3

0,2

40

59,5

Värmlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Örebro

0,0

..

0

..

 

1,1

0,8

10

75,4

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4,6

1,8

80

39,8

 

0,0

..

0

..

Götalands mellanbygder

1,9

0,7

80

39,4

 

21,2

11,3

320

53,3

Götalands norra slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,3

0,2

40

56,1

Svealands slättbygder

0,1

0,0

10

27,4

 

0,0

..

0

..

Götalands skogsbygder

4,2

3,1

30

74,2

 

1,2

0,3

30

27,4

Mell. Sveriges skogsbygder

0,9

0,5

10

61,0

 

2,8

1,8

30

65,6

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,8

0,2

200

24,3

 

1,6

0,8

470

50,6

2015

1,4

.

320

29,2

 

0,9

.

230

63,3

2014

1,1

.

170

37,0

 

3,0

.

580

30,6

2013

0,7

.

90

44,5

 

0,8

.

150

31,7

2012

1,2

.

160

30,4

 

0,5

.

90

42,3

2011

1,6

.

260

39,6

 

0,6

.

100

71,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.