Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

35. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2016

35. Cereals, peas and dried pulses. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non-response in 2016

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

135

126

6

3

Uppsala

294

274

10

10

Södermanlands

227

218

6

3

Östergötlands

359

334

17

8

Jönköpings

120

117

2

1

Kronobergs

72

68

1

3

Kalmar

223

211

5

7

Gotlands

189

177

6

6

Blekinge

88

79

8

1

Skåne

678

635

27

16

Hallands

198

184

11

3

Västra Götalands

612

566

27

19

Värmlands

178

165

10

3

Örebro

190

180

5

5

Västmanlands

208

194

11

3

Dalarnas

107

103

1

3

Gävleborgs

129

123

3

3

Västernorrlands

84

81

1

2

Jämtlands

110

108

1

1

Västerbottens

121

113

5

3

Norrbottens

75

70

2

3

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

595

549

32

14

Götalands mellanbygder

584

549

19

16

Götalands norra slättbygder

746

690

36

20

Svealands slättbygder

1112

1045

41

26

Götalands skogsbygder

564

535

16

13

Mell. Sveriges skogsbygder

290

272

12

6

Nedre Norrland

294

288

1

5

Övre Norrland

212

198

8

6

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

4 397

4 126

165

106

2015

4 381

4 084

136

161

2014

4 392

4 082

162

148

2013

4 371

4 104

143

124

2012

4 377

4 029

178

170

2011

4 381

4 076

169

136


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.