Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

36. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2016

36. Potatoes. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2016

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

 

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

4

1

 

0

0

0

Uppsala

11

9

2

 

1

1

0

Södermanlands

3

3

0

 

0

0

0

Östergötlands

70

57

13

 

0

0

0

Jönköpings

12

11

1

 

0

0

0

Kronobergs

7

7

0

 

1

1

0

Kalmar

20

20

0

 

29

28

1

Gotlands

38

34

4

 

0

0

0

Blekinge

6

6

0

 

46

42

4

Skåne

203

192

11

 

112

110

2

Hallands

63

60

3

 

2

1

1

Västra Götalands

92

86

6

 

0

0

0

Värmlands

25

25

0

 

0

0

0

Örebro

30

30

0

 

0

0

0

Västmanlands

2

2

0

 

0

0

0

Dalarnas

55

50

5

 

0

0

0

Gävleborgs

18

18

0

 

0

0

0

Västernorrlands

15

14

1

 

0

0

0

Jämtlands

15

14

1

 

0

0

0

Västerbottens

27

26

1

 

0

0

0

Norrbottens

22

22

0

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

160

152

8

 

24

24

0

Götalands mellanbygder

151

142

9

 

150

143

7

Götalands norra slättbygder

139

123

16

 

2

1

1

Svealands slättbygder

59

56

3

 

1

1

0

Götalands skogsbygder

53

50

3

 

14

14

0

Mell. Sveriges skogsbygder

57

52

5

 

0

0

0

Nedre Norrland

69

65

4

 

0

0

0

Övre Norrland

51

50

1

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

739

690

49

 

191

183

8

2015

909

837

72

 

190

176

14

2014

985

905

80

 

186

173

13

2013

1 000

920

80

 

192

181

11

2012

1 048

980

68

 

187

176

11

2011

1 113

1 039

74

 

188

182

6


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.