Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

37. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2016

37. Temporary grasses and grazings. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2016

 

Område

Antal uttagna
företag

Antal undersökta företag1

Bortfall

Län

34

31

3

Stockholms

49

46

3

Uppsala

50

47

3

Södermanlands

83

77

6

Östergötlands

62

53

9

Jönköpings

35

31

4

Kronobergs

63

58

5

Kalmar

43

38

5

Gotlands

15

13

2

Blekinge

120

110

10

Skåne

74

62

12

Hallands

213

189

24

Västra Götalands

76

65

11

Värmlands

43

39

4

Örebro

24

23

1

Västmanlands

38

36

2

Dalarnas

68

58

10

Gävleborgs

37

32

5

Västernorrlands

38

31

7

Jämtlands

71

61

10

Västerbottens

34

29

5

Norrbottens

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

101

89

12

Götalands mellanbygder

138

129

9

Götalands norra slättbygder

143

135

8

Svealands slättbygder

209

190

19

Götalands skogsbygder

301

257

44

Mell. Sveriges skogsbygder

129

117

12

Nedre Norrland

134

116

18

Övre Norrland

115

96

19

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2016

1 270

1 129

141

2015

1 269

1 105

164

2014

1 000

894

106

2013

1 000

889

111

2012

1 000

881

119

2011

1 000

894

106


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.