Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

4. Winter barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

290

..

..

Uppsala

9

..

..

400

..

..

Södermanlands

12

..

..

350

..

..

Östergötlands

43

6 260

1,9

1 930

12 100

1,9

Jönköpings

3

..

..

70

..

..

Kronobergs

-

..

..

40

..

..

Kalmar

68

6 140

2,5

2 890

17 800

2,7

Gotlands

90

6 170

1,8

3 700

22 800

1,8

Blekinge

11

..

..

270

..

..

Skåne

91

6 090

1,9

5 270

32 100

1,9

Hallands

27

4 350

3,3

960

4 200

3,3

Västra Götalands

68

4 810

2,6

2 370

11 400

2,6

Värmlands

2

..

..

70

..

..

Örebro

6

..

..

300

..

..

Västmanlands

7

..

..

170

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

83

5 730

2,6

3 730

21 300

2,6

Götalands mellanbygder

183

6 160

1,3

8 690

53 500

1,4

Götalands norra slättbygder

98

5 510

1,8

3 860

21 300

1,8

Svealands slättbygder

41

4 990

3,4

1 470

7 300

3,4

Götalands skogsbygder

34

5 130

4,7

1 090

5 600

4,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

4

..

..

250

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

443

5 780

1,0

19 090

110 300

1,0

2015

340

6 180

1,6

15 560

96 100

1,6

2014

288

6 430

1,2

13 350

85 800

1,2

2013

286

5 750

1,1

13 580

78 100

1,2

2012

205

6 600

1,4

9 130

60 300

1,4

2011

283

4 600

1,7

14 180

65 200

1,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

5 910

0,6

13 160

77 100

0,7


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.