Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

5. Spring barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

92

4 190

2,9

10 190

42 700

3,5

Uppsala

209

5 010

1,2

32 190

161 100

1,3

Södermanlands

160

4 870

2,1

15 460

75 300

2,9

Östergötlands

174

5 370

3,1

13 560

72 800

3,1

Jönköpings

75

3 810

5,3

6 110

23 300

7,1

Kronobergs

34

4 260

4,1

2 810

12 000

7,7

Kalmar

128

4 650

2,5

8 100

37 700

3,7

Gotlands

137

4 360

2,4

10 420

45 400

3,0

Blekinge

50

4 550

4,4

2 900

13 200

4,8

Skåne

511

5 400

1,1

67 310

363 300

1,2

Hallands

127

4 540

3,1

17 150

77 800

3,1

Västra Götalands

303

4 940

1,9

40 560

200 300

2,0

Värmlands

79

4 340

2,9

8 370

36 300

3,6

Örebro

137

4 980

1,7

15 470

77 000

1,7

Västmanlands

137

4 680

2,7

18 710

87 500

2,7

Dalarnas

61

3 670

4,2

7 760

28 500

4,2

Gävleborgs

83

3 270

4,0

8 010

26 200

5,8

Västernorrlands

40

2 720

4,5

2 870

7 800

5,9

Jämtlands

50

3 330

1,8

1 750

5 800

2,7

Västerbottens

66

2 810

2,6

7 050

19 800

3,8

Norrbottens

49

2 580

3,6

3 160

8 200

4,0

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

452

5 560

1,2

59 300

329 600

1,2

Götalands mellanbygder

396

4 620

1,3

36 270

167 500

1,6

Götalands norra slättbygder

380

5 430

1,3

41 870

227 400

1,3

Svealands slättbygder

754

4 860

0,8

95 040

462 200

1,0

Götalands skogsbygder

289

4 010

2,6

29 220

117 200

3,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

153

3 840

3,1

15 450

59 400

3,2

Nedre Norrland

160

3 140

2,7

12 670

39 700

3,9

Övre Norrland

118

2 740

2,2

10 260

28 100

2,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

2 702

4 760

0,6

299 830

1 427 600

0,7

2015

2 630

5 200

0,6

303 270

1 576 200

0,7

2014

2 637

4 710

0,6

315 740

1 488 400

0,7

2013

2 863

4 980

0,5

374 140

1 862 000

0,6

2012

2 695

4 560

0,8

359 900

1 641 400

0,8

2011

2 593

4 350

0,7

308 840

1 343 900

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

4 760

0,3

332 380

1 582 400

0,3


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.