Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

6. Oats. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

51

2 900

8,9

3 960

11 500

9,0

Uppsala

92

4 030

4,7

8 470

34 100

5,7

Södermanlands

95

3 730

6,0

8 080

30 100

6,3

Östergötlands

133

4 750

3,3

8 070

38 300

5,2

Jönköpings

52

3 700

4,5

4 480

16 600

10,5

Kronobergs

35

4 310

4,0

3 130

13 500

4,7

Kalmar

49

4 090

6,1

2 900

11 800

6,3

Gotlands

31

3 440

7,2

1 190

4 100

7,2

Blekinge

20

4 590

3,5

580

2 700

6,6

Skåne

127

4 570

3,3

8 190

37 500

4,3

Hallands

91

4 610

3,8

7 290

33 600

3,8

Västra Götalands

438

4 870

1,5

66 950

325 800

1,5

Värmlands

114

4 050

3,2

12 020

48 700

3,5

Örebro

132

4 480

1,9

14 430

64 700

2,3

Västmanlands

138

4 330

2,4

14 190

61 400

5,1

Dalarnas

61

3 830

4,8

4 710

18 000

4,9

Gävleborgs

48

3 570

6,2

3 230

11 500

7,5

Västernorrlands

8

..

..

280

..

..

Jämtlands

10

..

..

190

..

..

Västerbottens

25

2 950

7,0

710

2 100

14,8

Norrbottens

14

..

..

350

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

150

4 950

2,3

10 020

49 600

2,3

Götalands mellanbygder

94

3 910

4,4

4 610

18 000

4,3

Götalands norra slättbygder

442

5 050

1,3

58 040

293 000

1,4

Svealands slättbygder

556

4 130

1,6

54 980

227 100

2,2

Götalands skogsbygder

263

4 110

2,9

26 970

110 800

3,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

162

3 980

2,8

14 930

59 400

3,6

Nedre Norrland

57

3 390

4,9

2 690

9 100

7,8

Övre Norrland

40

2 970

5,8

1 090

3 200

12,2

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

1 764

4 450

0,9

173 340

771 500

1,1

2015

1 718

4 610

1,1

161 420

744 700

1,2

2014

1 693

4 170

1,0

159 570

665 900

1,1

2013

1 926

4 370

1,0

195 010

851 500

1,0

2012

1 841

3 820

1,3

191 310

731 200

1,4

2011

1 810

3 940

1,1

175 560

692 000

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

4 180

0,5

176 570

737 100

0,5


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.