Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Höstrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

7. Winter triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

340

..

..

Uppsala

23

5 180

7,8

1 030

5 300

7,8

Södermanlands

40

4 750

4,3

1 900

9 000

4,3

Östergötlands

65

6 030

2,1

4 380

26 400

3,1

Jönköpings

13

..

..

510

..

..

Kronobergs

10

..

..

460

..

..

Kalmar

59

6 090

3,6

3 330

20 300

3,6

Gotlands

38

5 160

4,3

1 190

6 200

4,3

Blekinge

26

5 040

4,9

580

2 900

4,9

Skåne

90

5 770

2,7

5 270

30 400

3,2

Hallands

33

5 570

3,5

2 160

12 000

3,5

Västra Götalands

90

4 880

3,4

4 820

23 500

3,4

Värmlands

6

..

..

140

..

..

Örebro

16

..

..

750

..

..

Västmanlands

10

..

..

400

..

..

Dalarnas

4

..

..

140

..

..

Gävleborgs

3

..

..

90

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

62

5 810

2,4

3 280

19 100

3,3

Götalands mellanbygder

127

5 900

2,2

6 020

35 500

2,6

Götalands norra slättbygder

111

5 440

2,8

6 140

33 400

2,8

Svealands slättbygder

96

4 980

3,0

4 250

21 200

3,0

Götalands skogsbygder

113

5 030

3,1

6 240

31 400

3,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

23

5 340

4,6

1 500

8 000

4,7

Nedre Norrland

2

..

..

30

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2016

534

5 410

1,3

27 500

148 700

1,3

2015

697

6 010

0,9

38 530

231 300

0,9

2014

690

5 930

1,0

38 170

226 400

1,0

2013

451

4 880

1,4

22 910

111 700

1,5

2012

460

5 920

1,1

23 710

140 400

1,2

2011

476

4 460

1,8

24 020

107 200

1,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

5 440

0,6

29 470

163 400

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik för rågvete, som omfattar höstrågvete och vårrågvete.