Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Vårrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

8. Spring triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

70

..

..

Uppsala

3

..

..

390

..

..

Södermanlands

4

..

..

170

..

..

Östergötlands

5

..

..

400

..

..

Jönköpings

5

..

..

70

..

..

Kronobergs

5

..

..

100

..

..

Kalmar

5

..

..

280

..

..

Gotlands

2

..

..

10

..

..

Blekinge

-

..

..

20

..

..

Skåne

5

..

..

200

..

..

Hallands

1

..

..

40

..

..

Västra Götalands

9

..

..

320

..

..

Värmlands

6

..

..

180

..

..

Örebro

1

..

..

130

..

..

Västmanlands

3

..

..

140

..

..

Dalarnas

2

..

..

70

..

..

Gävleborgs

-

..

..

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

..

..

90

..

..

Götalands mellanbygder

6

..

..

130

..

..

Götalands norra slättbygder

9

..

..

450

..

..

Svealands slättbygder

18

..

..

1 020

..

..

Götalands skogsbygder

16

..

..

680

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

270

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

30

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2016

59

3 770

4,3

2 650

10 000

5,5

2015

70

3 640

6,8

3 450

12 500

7,3

2014

..

..

..

..

..

..

2013

..

..

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

.

.

.

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik för rågvete, som omfattar höstrågvete och vårrågvete, se tabell 7.