Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

9. Mixed grain. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

140

..

..

Uppsala

17

..

..

970

..

..

Södermanlands

16

..

..

640

..

..

Östergötlands

24

3 090

7,4

1 040

3 200

13,2

Jönköpings

22

3 700

5,3

1 030

3 800

16,2

Kronobergs

7

..

..

210

..

..

Kalmar

6

..

..

250

..

..

Gotlands

3

..

..

170

..

..

Blekinge

2

..

..

60

..

..

Skåne

12

..

..

620

..

..

Hallands

6

..

..

750

..

..

Västra Götalands

90

3 960

3,3

6 230

24 700

7,4

Värmlands

12

..

..

460

..

..

Örebro

12

..

..

500

..

..

Västmanlands

3

..

..

460

..

..

Dalarnas

9

..

..

290

..

..

Gävleborgs

9

..

..

300

..

..

Västernorrlands

6

..

..

130

..

..

Jämtlands

4

..

..

40

..

..

Västerbottens

15

..

..

260

..

..

Norrbottens

2

..

..

40

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

410

..

..

Götalands mellanbygder

12

..

..

710

..

..

Götalands norra slättbygder

78

3 950

4,2

4 100

16 200

9,2

Svealands slättbygder

55

3 530

4,8

2 840

10 000

13,0

Götalands skogsbygder

63

3 710

3,4

4 360

16 200

10,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

28

3 220

5,4

1 490

4 800

13,0

Nedre Norrland

17

..

..

360

..

..

Övre Norrland

17

..

..

300

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

279

3 730

2,2

14 810

55 400

5,3

2015

267

3 560

2,5

14 670

52 000

5,5

2014

252

3 180

2,8

15 470

48 900

6,4

2013

290

3 740

2,2

19 150

71 300

4,5

2012

287

2 980

3,5

17 910

53 400

5,5

2011

330

3 060

2,4

22 720

68 900

4,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 300

1,2

17 980

58 900

2,4


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.