Statens Jordbruksverk                                            5                                                      JO 16 SM 1801

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats SCB på uppdrag av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4137  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom 27 april 2018.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Joakim Stymne, SCB.