Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

11. Peas. Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

43

2 900

2,6

1 390

4 000

2,9

Uppsala

128

3 290

1,3

4 720

15 500

1,4

Södermanlands

60

2 630

2,8

1 530

4 000

2,7

Östergötlands

106

3 910

2,3

4 510

17 600

2,3

Jönköpings

6

..

..

90

..

..

Kronobergs

-

..

..

10

..

..

Kalmar

29

3 700

4,3

530

2 000

4,3

Gotlands

77

3 790

2,3

2 320

8 800

3,4

Blekinge

1

..

..

30

..

..

Skåne

68

4 130

3,4

2 420

10 000

4,0

Hallands

12

..

..

250

..

..

Västra Götalands

58

3 450

4,3

1 980

6 800

6,5

Värmlands

18

..

..

400

..

..

Örebro

46

3 330

2,9

1 240

4 100

3,0

Västmanlands

65

3 060

2,5

2 060

6 300

2,5

Dalarnas

17

..

..

270

..

..

Gävleborgs

11

..

..

120

..

..

Västernorrlands

1

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

60

4 020

4,6

1 840

7 400

5,3

Götalands mellanbygder

120

3 800

2,0

3 560

13 500

2,6

Götalands norra slättbygder

144

3 900

2,0

5 870

22 900

2,0

Svealands slättbygder

350

3 090

1,0

11 000

34 000

1,0

Götalands skogsbygder

24

2 870

8,8

600

1 700

15,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

43

2 790

3,8

980

2 700

4,1

Nedre Norrland

5

..

..

30

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

746

3 450

1,0

23 860

82 200

1,1

2016

810

3 680

0,9

25 170

92 700

1,0

2015

747

3 710

1,0

22 390

83 100

1,1

2014

461

3 220

1,1

14 450

46 500

1,2

2013

379

3 340

1,4

12 210

40 800

1,5

2012

399

2 730

2,9

12 850

35 100

2,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

3 340

0,7

17 410

59 600

0,8


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.