Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

12. Field beans. Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

130

..

..

Uppsala

14

..

..

740

..

..

Södermanlands

23

2 470

6,1

980

2 400

6,4

Östergötlands

81

3 570

4,1

4 760

17 000

4,5

Jönköpings

4

..

..

90

..

..

Kronobergs

4

..

..

30

..

..

Kalmar

12

..

..

380

..

..

Gotlands

14

..

..

570

..

..

Blekinge

12

..

..

210

..

..

Skåne

76

4 610

2,6

4 070

18 800

3,2

Hallands

66

4 100

3,3

2 660

10 900

3,3

Västra Götalands

173

3 560

3,1

12 340

43 900

3,1

Värmlands

21

2 870

6,4

1 320

3 800

6,3

Örebro

16

..

..

860

..

..

Västmanlands

23

2 700

6,9

1 330

3 600

8,7

Dalarnas

2

..

..

20

..

..

Gävleborgs

1

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

108

4 460

2,4

5 280

23 600

2,4

Götalands mellanbygder

50

3 900

4,3

1 780

6 900

5,7

Götalands norra slättbygder

219

3 590

2,6

15 010

53 800

2,7

Svealands slättbygder

94

2 620

4,4

5 130

13 400

4,4

Götalands skogsbygder

55

3 510

6,0

2 520

8 900

6,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

19

..

..

800

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

545

3 590

1,7

30 490

109 400

1,8

2016

554

3 520

1,3

29 540

103 900

1,4

2015

455

3 960

1,7

25 010

99 100

1,8

2014

332

3 240

2,0

18 840

61 100

2,2

2013

316

3 510

1,3

17 460

61 300

1,3

2012

304

3 240

3,2

17 930

58 200

3,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

3 490

0,9

21 760

76 700

0,9


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.