Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

13. Winter rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

49

3 140

2,5

2 470

7 800

2,6

Uppsala

103

3 380

1,4

4 170

14 100

1,4

Södermanlands

99

3 450

1,0

4 730

16 300

1,2

Östergötlands

200

3 210

1,5

12 340

39 600

1,5

Jönköpings

16

..

..

390

..

..

Kronobergs

7

..

..

130

..

..

Kalmar

99

3 210

1,4

4 700

15 100

1,4

Gotlands

109

2 890

2,6

5 340

15 400

2,6

Blekinge

36

3 540

3,6

1 140

4 100

3,6

Skåne

452

3 500

0,7

48 140

168 600

0,7

Hallands

76

3 720

1,7

3 880

14 400

1,7

Västra Götalands

216

3 640

1,1

12 410

45 100

1,1

Värmlands

12

..

..

260

..

..

Örebro

68

3 790

1,5

2 580

9 800

1,5

Västmanlands

62

3 310

1,8

2 070

6 800

1,8

Dalarnas

22

3 000

2,7

590

1 800

2,7

Gävleborgs

4

..

..

150

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

401

3 590

0,7

38 900

139 800

0,7

Götalands mellanbygder

328

3 180

1,4

22 000

70 000

1,4

Götalands norra slättbygder

365

3 430

1,0

22 610

77 600

1,0

Svealands slättbygder

384

3 410

0,7

16 000

54 500

0,7

Götalands skogsbygder

97

3 090

2,6

4 040

12 500

2,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

55

3 410

2,4

1 940

6 600

2,5

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

1 630

3 430

0,4

105 480

361 300

0,5

2016

1 400

3 000

0,6

83 390

250 200

0,6

2015

1 341

3 940

0,4

88 160

347 300

0,4

2014

1 202

3 730

0,4

79 600

296 600

0,4

2013

989

3 230

0,8

71 560

231 400

0,8

2012

1 023

3 700

0,7

61 780

228 800

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

3 520

0,3

76 900

270 900

0,3


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.