Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

20. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

80

..

..

Uppsala

5

..

..

310

..

..

Södermanlands

7

..

..

190

..

..

Östergötlands

7

..

..

1 030

..

..

Jönköpings

14

..

..

2 110

..

..

Kronobergs

14

..

..

1 010

..

..

Kalmar

25

29 650

10,4

2 920

86 400

21,2

Gotlands

6

..

..

300

..

..

Blekinge

2

..

..

120

..

..

Skåne

13

..

..

1 070

..

..

Hallands

4

..

..

320

..

..

Västra Götalands

30

15 180

28,5

3 250

..

..

Värmlands

3

..

..

500

..

..

Örebro

3

..

..

150

..

..

Västmanlands

2

..

..

190

..

..

Dalarnas

7

..

..

540

..

..

Gävleborgs

18

..

..

1 830

..

..

Västernorrlands

15

..

..

1 160

..

..

Jämtlands

18

..

..

1 290

..

..

Västerbottens

18

..

..

2 460

..

..

Norrbottens

6

..

..

790

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6

..

..

360

..

..

Götalands mellanbygder

30

28 920

11,3

1 910

55 200

30,5

Götalands norra slättbygder

17

..

..

1 440

..

..

Svealands slättbygder

20

10 690

17,4

880

..

..

Götalands skogsbygder

60

16 130

21,1

8 030

129 500

24,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

18

..

..

1 370

..

..

Nedre Norrland

44

13 750

8,6

4 140

57 000

12,0

Övre Norrland

27

13 630

4,1

3 460

47 100

5,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

222

17 380

9,7

21 630

376 000

15,7

2016

162

15 110

8,0

18 820

284 300

15,0

2015

176

15 490

10,0

21 150

327 600

14,5

2014

114

15 940

7,6

16 750

267 000

22,2

2013

100

15 980

8,7

12 560

200 700

17,3

2012

99

11 350

11,0

11 690

132 700

21,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

 

14 770

4,1

16 190

242 500

8,2

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).