Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

23. Temporary grasses. First cut. Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

30

3 700

13,3

23 010

8,2

85 200

15,6

Uppsala

26

3 110

9,5

27 680

8,8

86 100

12,9

Södermanlands

37

3 010

8,8

31 090

7,5

93 500

11,5

Östergötlands

60

3 920

5,7

54 370

4,7

213 000

7,4

Jönköpings

50

4 020

4,8

56 210

2,9

225 800

5,6

Kronobergs

26

3 640

8,2

30 550

3,5

111 100

8,9

Kalmar

48

3 490

5,8

57 820

3,0

201 700

6,5

Gotlands

42

3 910

9,3

31 270

2,8

122 200

9,7

Blekinge

13

..

..

..

..

..

..

Skåne

78

4 360

5,8

69 300

5,1

301 900

7,7

Hallands

57

4 100

4,9

33 860

6,0

138 900

7,7

Västra Götalands

179

3 800

3,9

132 220

2,7

502 200

4,8

Värmlands

39

3 240

10,0

43 220

5,9

140 100

11,6

Örebro

26

3 740

6,8

21 530

9,2

80 500

11,5

Västmanlands

21

3 700

7,3

13 500

18,4

50 000

19,8

Dalarnas

37

4 490

9,5

21 780

9,1

97 900

13,1

Gävleborgs

53

3 410

7,2

32 970

4,8

112 600

8,6

Västernorrlands

35

3 430

7,9

26 010

9,1

89 300

12,0

Jämtlands

34

3 020

13,1

27 880

3,4

84 100

13,5

Västerbottens

44

2 580

7,0

32 940

13,9

85 000

15,6

Norrbottens

27

2 380

10,9

18 070

13,8

43 100

17,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

72

3 930

4,7

31 190

5,5

122 400

7,3

Götalands mellanbygder

101

4 210

5,4

95 950

2,7

403 500

6,0

Götalands n:a slättbygder

113

4 230

4,1

87 470

2,3

369 900

4,7

Svealands slättbygder

143

3 470

4,6

123 990

4,3

430 100

6,3

Götalands skogsbygder

237

3 690

2,7

248 640

2,0

918 000

3,4

Mell. Sveriges skogsbygder

103

3 730

6,4

69 510

4,8

258 900

8,0

Nedre Norrland

111

3 300

5,4

82 660

4,5

273 100

7,0

Övre Norrland

82

2 530

5,7

56 790

8,8

143 600

10,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2017

962

3 670

1,7

797 330

1,2

2 926 500

2,1

2016

953

3 520

1,8

805 460

1,4

2 835 800

2,3

2015

912

3 830

2,4

862 820

1,2

3 305 900

2,6

2014

726

3 500

1,9

878 000

1,2

3 074 200

2,3

2013

763

3 120

1,8

913 720

1,1

2 847 500

2,2

2012

752

3 500

1,9

893 040

1,2

3 125 300

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

3 490

0,9

870 610

0,5

3 037 700

1,0

 


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med arealen betesvall och ej utnyttjad vall.