Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Slåttervall. Återväxt. Hektarskörd och totalskörd 2017

24. Temporary grasses. Regrowth. Yield per hectare and total production in 2017

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad återväxtskörd,   ton

Medelfel,
 procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

Södermanlands

1 230

18,4

38 300

19,9

Östergötlands

2 450

10,1

133 400

11,2

Jönköpings

3 040

11,6

170 700

12,0

Kronobergs

3 210

16,0

98 100

16,4

Kalmar

4 000

10,0

231 200

10,4

Gotlands

2 450

16,6

76 500

16,8

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

3 930

10,1

272 000

11,3

Hallands

3 660

13,9

123 800

15,2

Västra Götalands

2 750

9,2

363 600

9,6

Värmlands

1 540

20,2

66 600

21,0

Örebro

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

2 290

33,5

49 800

34,7

Gävleborgs

1 690

13,1

55 700

13,9

Västernorrlands

1 250

24,2

32 500

25,9

Jämtlands

1 290

26,5

35 900

26,7

Västerbottens

1 240

15,5

40 800

20,8

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 330

9,7

135 000

11,2

Götalands mellanbygder

3 600

8,4

345 700

8,9

Götalands norra slättbygder

2 980

9,2

260 700

9,5

Svealands slättbygder

1 420

12,5

176 500

13,2

Götalands skogsbygder

2 930

5,5

729 000

5,9

Mell. Sveriges skogsbygder

1 580

11,8

109 900

12,7

Nedre Norrland

1 710

15,7

141 500

16,3

Övre Norrland

1 060

11,6

60 000

14,5

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

2 450

3,6

1 952 700

3,8

2016

2 360

3,5

1 897 900

3,7

2015

2 410

4,5

2 076 300

4,7

2014

2 450

3,5

2 150 700

3,7

2013

1 840

3,8

1 685 000

3,9

2012

1 820

4,3

1 626 200

4,5

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

2 180

1,8

1 887 200

1,8


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %. Där antalet jordbruksföretag som ingår i beräkningarna understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.