Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2017

28. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the cultivated area in 2017

 

Område

Höstvete

Obärgad areal

 

Vårvete

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,2

0,1

40

38,7

 

0,0

..

0

..

Uppsala

0,1

0,0

40

45,9

 

4,0

1,3

370

33,4

Södermanlands

0,0

0,0

0

69,1

 

0,6

0,1

20

23,9

Östergötlands

0,3

0,2

180

47,6

 

0,3

0,2

10

70,4

Jönköpings

1,6

1,1

30

68,0

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Kalmar

1,9

0,5

240

27,8

 

5,0

1,8

60

37,5

Gotlands

0,2

0,0

20

22,8

 

1,1

0,5

60

48,2

Blekinge

2,5

1,6

90

61,6

 

0,0

..

0

..

Skåne

0,1

0,0

100

32,4

 

4,6

1,7

310

37,5

Hallands

0,2

0,1

30

56,0

 

1,1

0,5

30

42,8

Västra Götalands

0,1

0,0

70

32,2

 

3,2

1,2

300

37,0

Värmlands

0,6

0,2

30

37,4

 

0,8

0,5

30

57,7

Örebro

0,0

0,0

10

83,7

 

2,2

1,2

140

54,5

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

0,7

0,2

40

21,7

Dalarnas

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Gävleborgs

9,4

3,5

110

37,2

 

19,2

2,7

520

14,2

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

0,0

50

38,2

 

2,1

1,0

140

46,0

Götalands mellanbygder

0,7

0,2

320

28,3

 

3,4

1,3

290

38,1

Götalands norra slättbygder

0,2

0,1

180

40,1

 

1,1

0,9

100

83,2

Svealands slättbygder

0,1

0,0

80

26,4

 

1,9

0,5

520

25,8

Götalands skogsbygder

1,5

0,4

280

25,9

 

4,4

1,4

250

32,5

Mell. Sveriges skogsbygder

0,5

0,3

60

51,5

 

6,3

2,2

280

34,3

Nedre Norrland

21,0

4,2

130

20,6

 

13,8

1,5

390

11,2

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

0,3

0,0

1 090

13,4

 

3,2

0,4

2 080

11,8

2016

0,1

0,0

300

28,0

 

0,5

0,1

350

31,4

2015

0,0

.

190

24,3

 

0,4

.

240

21,1

2014

0,1

.

250

27,1

 

0,1

.

60

47,8

2013

0,2

.

500

29,9

 

0,1

.

150

44,3

2012

0,2

.

540

18,6

 

3,5

.

2 920

12,2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

28 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2017

28 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2017

 

Område

Råg

Obärgad areal

 

Höstkorn

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Gotlands

2,7

2,4

20

88,5

 

0,0

..

0

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

0,0

0

87,7

 

0,0

0,0

0

86,7

Hallands

..

..

..

..

 

0,6

0,5

10

82,3

Västra Götalands

3,1

2,1

150

68,4

 

0,0

..

0

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,2

0,1

10

84,8

Götalands mellanbygder

0,4

0,3

30

82,4

 

0,1

0,1

10

50,5

Götalands norra slättbygder

1,4

1,3

90

93,4

 

0,0

..

0

..

Svealands slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Götalands skogsbygder

5,1

4,6

60

89,9

 

2,1

1,5

20

70,4

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

0,8

0,5

170

59,3

 

0,2

0,1

40

45,4

2016

0,5

0,2

80

38,2

 

0,1

0,1

30

80,1

2015

0,2

.

50

40,9

 

1,7

.

270

54,2

2014

0,3

.

80

40,5

 

0,2

.

20

93,1

2013

0,2

.

50

35,5

 

0,1

.

20

80,5

2012

0,4

.

100

31,7

 

0,0

.

0

0,0


 

Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

28 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2017

28 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2017

 

Område

Vårkorn

Obärgad areal

 

Havre

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,6

0,3

60

46,5

 

5,8

2,6

160

43,8

Uppsala

1,4

0,8

400

57,9

 

1,2

0,7

80

62,4

Södermanlands

0,9

0,5

140

53,0

 

4,3

2,4

220

56,3

Östergötlands

0,5

0,2

60

48,3

 

1,2

0,9

90

73,3

Jönköpings

2,1

1,1

140

50,1

 

3,8

1,5

170

38,1

Kronobergs

7,0

1,9

220

27,2

 

7,6

2,4

200

31,7

Kalmar

5,1

1,8

390

35,3

 

14,7

6,2

370

42,5

Gotlands

0,8

0,3

80

36,1

 

35,1

21,0

350

61,2

Blekinge

6,6

2,3

200

34,8

 

1,1

0,7

10

59,4

Skåne

0,5

0,1

350

26,9

 

1,8

0,6

130

30,9

Hallands

1,0

0,3

170

29,7

 

1,5

0,4

90

28,0

Västra Götalands

0,8

0,5

360

60,0

 

0,8

0,3

470

36,7

Värmlands

4,0

2,2

310

56,1

 

3,0

0,9

340

29,1

Örebro

0,8

0,5

110

57,2

 

0,4

0,3

40

70,1

Västmanlands

0,0

0,0

10

62,9

 

0,1

0,0

10

23,7

Dalarnas

0,7

0,4

40

67,0

 

0,6

0,6

30

98,9

Gävleborgs

14,4

2,6

1 150

18,3

 

16,0

6,2

460

39,8

Västernorrlands

21,1

3,7

560

17,5

 

..

..

..

..

Jämtlands

5,8

0,5

110

8,8

 

..

..

..

..

Västerbottens

39,5

3,7

2 790

9,6

 

65,1

10,8

560

16,5

Norrbottens

47,1

3,4

1 390

7,6

 

72,8

5,3

370

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,5

0,1

270

27,4

 

1,3

0,3

120

25,3

Götalands mellanbygder

1,3

0,3

480

22,3

 

11,2

7,4

450

66,5

Götalands norra slättbygder

0,3

0,1

120

46,0

 

0,3

0,1

150

50,9

Svealands slättbygder

0,9

0,3

820

37,0

 

1,4

0,4

600

28,0

Götalands skogsbygder

3,3

0,8

1 000

25,0

 

4,7

1,0

1 150

20,5

Mell. Sveriges skogsbygder

2,7

0,9

370

32,5

 

2,2

1,1

310

49,7

Nedre Norrland

13,9

1,8

1 730

13,1

 

20,3

4,5

460

24,5

Övre Norrland

41,5

2,9

4 170

7,0

 

68,5

6,7

940

9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

3,2

0,2

9 320

6,6

 

2,8

0,3

4 210

11,9

2016

0,5

0,1

1 570

17,4

 

0,4

0,1

700

21,9

2015

1,0

.

3 020

15,2

 

1,0

.

1 670

24,0

2014

0,3

.

1 020

24,4

 

0,8

.

1 230

20,9

2013

0,2

.

920

21,1

 

0,6

.

1 230

34,9

2012

4,1

.

14 770

7,5

 

5,9

.

11 380

8,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

28 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2017

28 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2017

 

Område

Höstrågvete

Obärgad areal

 

Vårrågvete

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

1,6

0,9

70

53,9

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

4,5

1,9

120

42,3

 

..

..

..

..

Gotlands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Hallands

0,5

0,2

10

38,3

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,1

0,0

10

26,5

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

0,1

10

45,5

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

2,5

1,0

110

38,8

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1,2

0,6

70

54,1

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,6

0,2

30

26,2

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

1,5

0,9

20

59,0

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

1,0

0,2

250

24,5

 

9,8

2,2

170

21,7

2016

0,6

0,4

170

69,1

 

0,0

0,0

0

30,4

2015

0,2

.

70

36,8

 

0,0

.

0

0,0

2014

0,3

.

100

26,9

 

..

.

..

..

2013

0,2

.

40

52,5

 

..

.

..

..

2012

0,9

.

220

21,6

 

..

.

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

28 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2017

28 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2017

 

Område

Blandsäd

Obärgad areal

 

Majs

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Uppsala

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Östergötlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jönköpings

2,7

1,8

30

63,5

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

 

0,7

0,4

10

52,7

Hallands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,4

0,2

20

47,3

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Örebro

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

0,7

0,4

10

52,4

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,3

0,1

10

16,2

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

0,8

0,5

20

63,3

 

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

4,8

2,2

220

44,7

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

2,7

1,6

30

64,5

 

-

-

-

-

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

59,7

3,8

200

12,2

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

5,6

1,2

660

22,5

 

0,5

0,3

10

52,2

2016

0,7

0,2

110

21,5

 

0,6

0,4

10

71,7

2015

3,5

.

520

31,7

 

6,1

.

80

45,3

2014

2,2

.

330

36,0

 

1,0

.

10

90,3

2013

1,5

.

280

60,0

 

2,4

.

30

44,9

2012

8,3

.

1 500

20,5

 

3,8

.

90

32,2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

28 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2017

28 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2017

 

Område

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

 

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

0,9

0,3

260

30,6

 

Uppsala

1,0

0,3

880

32,7

 

Södermanlands

0,7

0,3

380

42,1

 

Östergötlands

0,6

0,2

500

27,4

 

Jönköpings

2,6

0,8

400

29,5

 

Kronobergs

6,3

1,2

510

19,8

 

Kalmar

4,5

0,8

1 400

18,4

 

Gotlands

1,6

0,9

520

59,6

 

Blekinge

3,5

1,3

320

37,4

 

Skåne

0,4

0,1

900

19,4

 

Hallands

0,8

0,2

340

21,2

 

Västra Götalands

0,7

0,2

1 370

23,1

 

Värmlands

2,6

0,9

760

33,9

 

Örebro

0,7

0,3

330

38,5

 

Västmanlands

0,1

0,0

50

21,0

 

Dalarnas

1,0

0,6

180

56,9

 

Gävleborgs

14,7

2,0

2 240

13,6

 

Västernorrlands

19,9

2,7

710

14,0

 

Jämtlands

5,6

0,5

120

8,6

 

Västerbottens

43,5

3,4

3 580

8,1

 

Norrbottens

49,6

3,2

1 790

6,6

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

0,1

600

20,2

 

Götalands mellanbygder

1,5

0,3

1 750

21,8

 

Götalands norra slättbygder

0,3

0,1

700

23,9

 

Svealands slättbygder

0,7

0,1

2 030

20,7

 

Götalands skogsbygder

3,4

0,4

3 150

12,8

 

Mell. Sveriges skogsbygder

2,2

0,5

1 070

23,3

 

Nedre Norrland

15,3

1,5

2 880

9,9

 

Övre Norrland

45,3

2,6

5 400

5,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2017

1,8

0,1

18 010

5,1

 

2016

0,3

0,0

3 320

11,4

 

2015

0,6

.