Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Potatis. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2017

31. Potatoes. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2017

 

Område

Matpotatis

Obärgad areal

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Uppsala

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Östergötlands

0,8

0,3

10

37,0

 

-

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

0,1

0,0

0

28,7

Gotlands

7,4

3,2

70

43,8

 

-

-

-

-

Blekinge

..

..

..

..

 

1,6

0,2

30

14,4

Skåne

2,5

0,2

160

8,2

 

3,7

0,3

170

7,3

Hallands

11,5

1,4

230

12,1

 

..

..

..

..

Västra Götalands

1,0

0,3

20

30,0

 

..

..

..

..

Värmlands

4,0

0,7

10

17,2

 

-

-

-

-

Örebro

0,0

0,0

0

80,2

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

1,3

0,3

10

23,5

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

2,8

1,0

10

36,1

 

-

-

-

-

Norrbottens

16,8

2,5

80

14,8

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6,4

0,5

310

7,5

 

0,7

0,3

10

37,3

Götalands mellanbygder

2,9

0,7

130

24,1

 

3,0

0,2

190

6,8

Götalands norra slättbygder

0,7

0,2

30

22,6

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

3,4

0,5

30

15,1

 

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

2,8

1,0

20

34,5

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

2,2

0,5

20

21,0

 

-

-

-

-

Nedre Norrland

3,2

0,3

30

10,8

 

-

-

-

-

Övre Norrland

11,6

1,7

80

14,6

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

3,8

0,2

650

6,5

 

2,6

0,2

200

6,8

2016

0,8

0,1

140

11,6

 

0,3

0,0

20

10,3

2015

1,1

.

190

34,4

 

0,1

.

10

71,8

2014

1,3

.

230

10,5

 

0,6

.

40

15,1

2013

0,6

.

100

14,2

 

0,0

.

0

79,3

2012

4,0

.

750

7,4

 

0,3

.

20

9,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

32. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1703 1)

32. Cereals. Area harvested as green fodder

Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1703)

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårvete

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,8

0,7

130

89,5

 

1,2

0,3

10

29,7

Uppsala

1,5

1,4

580

95,6

 

0,6

0,4

60

67,9

Södermanlands

0,0

..

0

..

 

1,9

0,9

70

50,3

Östergötlands

0,0

0,0

20

72,8

 

6,3

4,7

170

74,0

Jönköpings

4,9

2,0

100

40,9

 

22,8

8,8

140

38,7

Kronobergs

..

..

..

..

 

1,3

0,6

10

45,5

Kalmar

1,1

0,8

150

68,0

 

23,9

8,7

390

36,5

Gotlands

0,5

0,4

50

88,8

 

2,5

1,5

130

60,3

Blekinge

5,5

3,4

210

62,0

 

0,5

0,1

0

29,9

Skåne

0,1

0,1

110

48,8

 

0,2

0,2

10

72,4

Hallands

0,5

0,4

60

95,7

 

7,7

4,7

220

60,1

Västra Götalands

0,0

0,0

0

92,8

 

1,7

0,8

160

49,9

Värmlands

0,5

0,3

30

55,0

 

0,4

0,1

10

18,7

Örebro

0,0

..

0

..

 

0,5

0,3

40

62,9

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

7,1

6,1

400

85,8

Dalarnas

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Gävleborgs

0,0

..

0

..

 

3,4

1,3

90

37,7

Västernorrlands

..

..

..

..

 

40,9

5,8

230

14,1

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

0,0

70

55,9

 

1,3

0,5

80

41,0

Götalands mellanbygder

0,6

0,3

310

51,0

 

5,7

2,3

520

40,1

Götalands norra slättbygder

0,0

0,0

10

63,6

 

0,5

0,4

40

92,0

Svealands slättbygder

0,6

0,5

710

82,7

 

2,2

1,5

620

66,8

Götalands skogsbygder

1,9

0,8

370

39,8

 

8,4

2,4

510

28,8

Mell. Sveriges skogsbygder

0,2

0,1

30

55,3

 

0,7

0,3

30

35,2

Nedre Norrland

11,3

2,1

80

18,7

 

10,6

1,9

340

18,1

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

0,4

0,2

1 530

40,1

 

3,7

0,8

2 460

20,6

2016

0,2

0,1

620

30,6

 

1,9

0,4

1 420

19,0

2015

0,1

.

570

19,2

 

2,5

.

1 610

19,4

2014

0,1

.

450

26,0

 

1,7

.

1 250

17,6

2013

0,5

.

970

21,0

 

1,6

.

1 910

12,2

2012

0,0

.

130

34,6

 

2,2

.

1 880

11,6


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1703 1)
32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1703)

 

Område

Råg

Grönfoderareal 1)

 

Höstkorn

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

4,1

2,9

90

71,8

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

5,6

2,1

30

37,1

 

2,4

1,9

60

79,0

Gotlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

2,4

0,9

250

38,5

 

0,4

0,1

20

24,1

Hallands

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Västra Götalands

0,1

0,0

10

18,5

 

0,0

..

0

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3,1

1,3

150

42,2

 

0,0

..

0

..

Götalands mellanbygder

0,2

0,1

20

56,3

 

1,0

0,7

90

66,2

Götalands norra slättbygder

0,1

0,0

10

17,8

 

0,5

0,4

20

87,7

Svealands slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Götalands skogsbygder

9,1

6,1

120

66,9

 

5,1

4,6

60

89,4

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

1,4

0,5

300

34,3

 

0,9

0,5

180

49,4

2016

0,3

0,2

50

57,2

 

0,5

0,2

90

43,3

2015

0,5

.

120

26,3

 

0,9

.

140

42,6

2014

0,8

.

220

27,6

 

0,0

.

10

25,2

2013

0,4

.

110

47,8

 

0,9

.

120

36,5

2012

0,1

.

20

97,4

 

0,0

.

0

0,0


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1703 1)
32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1703)

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal 1)

 

Havre

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,5

0,2

40

48,7

 

2,5

1,7

70

66,1

Uppsala

0,0

0,0

10

77,4

 

5,1

4,3

360

84,6

Södermanlands

1,5

0,6

220

42,1

 

13,2

5,0

790

37,9

Östergötlands

2,1

0,7

260

31,5

 

4,6

2,1

350

46,2

Jönköpings

8,1

2,4

570

29,9

 

18,3

4,9

990

26,5

Kronobergs

7,2

3,2

240

44,0

 

12,6

4,4

380

34,7

Kalmar

16,5

4,4

1 510

26,4

 

5,8

2,8

160

48,8

Gotlands

2,8

1,3

280

45,5

 

4,0

2,4

40

60,8

Blekinge

1,7

0,8

50

48,6

 

0,0

..

0

..

Skåne

2,2

1,0

1 540

43,1

 

8,6

2,5

700

29,5

Hallands

2,0

0,9

330

45,6

 

5,6

3,1

380

56,2

Västra Götalands

1,7

0,7

750

41,7

 

2,0

0,5

1 230

27,0

Värmlands

2,0

0,8

160

37,7

 

3,7

1,4

440

38,0

Örebro

3,5

2,1

520

62,2

 

5,7

2,1

690

37,2

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

0,2

0,1

30

39,1

Dalarnas

4,5

2,5

300

55,4

 

0,1

0,1

10

67,1

Gävleborgs

2,4

1,8

200

73,0

 

13,0

8,2

430

63,4

Västernorrlands

14,8

3,1

460

20,8

 

..

..

..

..

Jämtlands

15,1

1,9

350

12,8

 

..

..

..

..

Västerbottens

6,7

2,0

500

29,4

 

10,0

2,7

100

27,1

Norrbottens

2,0

0,9

60

46,9

 

9,2

4,3

50

46,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

0,1

170

51,0

 

0,1

0,1

10

85,1

Götalands mellanbygder

4,5

1,2

1 720

25,7

 

6,2

2,9

270

47,8

Götalands norra slättbygder

0,6

0,2

270

31,1

 

1,0

0,5

500

47,6

Svealands slättbygder

0,4

0,1

360

30,4

 

3,2

1,0

1 470

29,6

Götalands skogsbygder

9,6

2,1

3 230

21,3

 

11,9

1,8

3 290

15,3

Mell. Sveriges skogsbygder

5,0

2,1

740

42,6

 

7,7

2,0

1 170

25,7

Nedre Norrland

7,7

1,6

1 040

20,9

 

22,1

8,5

650

38,7

Övre Norrland

5,6

1,5

590

26,2

 

9,6

2,4

150

24,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2,8

0,3

8 380

11,9

 

4,8

0,5

7 590

11,2

2016

2,7

0,3

8 330

12,2

 

4,2

0,6

7 530

15,1

2015

2,7

.

8 500

11,8

 

3,9

.

6 630

13,9

2014

1,9

.

6 180

13,9

 

3,2

.

5 320

15,1

2013

1,2

.

4 730

16,5

 

2,8

.

5 570

14,8

2012

1,3

.

4 780

13,8

 

2,5

.

4 930

14,6


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1703 1)
32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1703)

 

Område

Höstrågvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårrågvete

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

5,0

3,0

220

59,7

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

5,8

2,5

170

43,1

 

..

..

..

..

Gotlands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Blekinge

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Skåne

2,7

1,9

130

69,5

 

..

..

..

..

Hallands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Västra Götalands

2,2

2,1

90

95,7

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

3,7

2,0

180

53,7

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,2

0,1

10

84,7

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

0,5

0,2

20

48,9

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

6,5

2,6

390

39,7

 

12,9

5,3

100

41,2

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2,5

0,7

640

30,2

 

8,2

3,3

160

40,5

2016

1,5

0,5

430

32,1

 

7,5

3,7

220

49,4

2015

0,6

.

230

30,8

 

6,9

.

260

36,4

2014

0,4

.

140

33,9

 

..

.

..

..

2013

0,7

.

150

51,0

 

..

.

..

..

2012

0,7

.

180

47,9

 

..

.

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1703 1)
32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1703)

 

Område

Blandsäd

Grönfoderareal 1)

 

Majs

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

63,1

10,9

1 100

17,2

 

..

..

..

..

Södermanlands

72,2

7,6

920

10,5

 

..

..

..

..

Östergötlands

78,2

7,7

1 850

9,8

 

..

..

..

..

Jönköpings

51,6

8,5

1 080

16,5

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

50,1

9,3

640

18,6

 

95,4

1,0

4 220

1,0

Gotlands

..

..

..

..

 

98,0

1,3

2 130

1,3

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

79,5

6,0

1 810

7,6

 

85,6

2,1

5 460

2,5

Hallands

69,7

7,9

1 100

11,3

 

99,2

0,5

2 440

0,5

Västra Götalands

40,8

5,0

3 590

12,4

 

..

..

..

..

Värmlands

67,8

5,0

1 540

7,4

 

..

..

..

..

Örebro

79,7

6,9

770

8,6

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands