Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

35. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2017

35. Cereals, peas and dried pulses. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non-response in 2017

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

132

131

1

0

Uppsala

285

274

6

5

Södermanlands

237

223

9

5

Östergötlands

369

342

18

9

Jönköpings

119

117

1

1

Kronobergs

71

70

0

1

Kalmar

217

205

7

5

Gotlands

190

180

5

5

Blekinge

87

81

3

3

Skåne

682

641

23

18

Hallands

202

190

9

3

Västra Götalands

638

588

37

13

Värmlands

170

165

2

3

Örebro

190

181

5

4

Västmanlands

207

186

11

10

Dalarnas

110

107

1

2

Gävleborgs

129

125

1

3

Västernorrlands

85

84

0

1

Jämtlands

111

109

0

2

Västerbottens

121

119

1

1

Norrbottens

73

68

3

2

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

593

555

25

13

Götalands mellanbygder

602

569

18

15

Götalands norra slättbygder

761

700

45

16

Svealands slättbygder

1 110

1 054

31

25

Götalands skogsbygder

556

532

13

11

Mell. Sveriges skogsbygder

302

288

7

7

Nedre Norrland

291

285

0

6

Övre Norrland

210

203

4

3

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

4 425

4 186

143

96

2016

4 397

4 126

165

106

2015

4 381

4 084

136

161

2014

4 392

4 082

162

148

2013

4 371

4 104

143

124

2012

4 377

4 029

178

170


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.