Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

37. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2017

37. Temporary grasses and grazings. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2017

 

Område

Antal uttagna
företag

Antal undersökta företag1

Bortfall

Län

37

36

1

Stockholms

49

37

12

Uppsala

52

45

7

Södermanlands

77

70

7

Östergötlands

61

56

5

Jönköpings

34

28

6

Kronobergs

69

57

12

Kalmar

48

44

4

Gotlands

21

14

7

Blekinge

113

99

14

Skåne

76

68

8

Hallands

219

197

22

Västra Götalands

51

45

6

Värmlands

36

35

1

Örebro

29

28

1

Västmanlands

49

43

6

Dalarnas

63

57

6

Gävleborgs

44

37

7

Västernorrlands

43

36

7

Jämtlands

63

56

7

Västerbottens

36

31

5

Norrbottens

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

100

93

7

Götalands mellanbygder

135

110

25

Götalands norra slättbygder

142

127

15

Svealands slättbygder

207

182

25

Götalands skogsbygder

305

271

34

Mell. Sveriges skogsbygder

128

115

13

Nedre Norrland

139

121

18

Övre Norrland

114

100

14

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2017

1 270

1 119

151

2016

1 270

1 129

141

2015

1 269

1 105

164

2014

1 000

894

106

2013

1 000

889

111

2012

1 000

881

119


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.