Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 18 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

36. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2017

36. Potatoes. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2017

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

 

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

1

0

 

0

0

0

Uppsala

13

10

3

 

0

0

0

Södermanlands

2

2

0

 

0

0

0

Östergötlands

78

56

22

 

0

0

0

Jönköpings

9

8

1

 

0

0

0

Kronobergs

8

7

1

 

0

0

0

Kalmar

19

19

0

 

27

26

1

Gotlands

33

31

2

 

0

0

0

Blekinge

5

5

0

 

50

44

6

Skåne

197

187

10

 

123

117

6

Hallands

61

56

5

 

1

1

0

Västra Götalands

87

76

11

 

3

3

0

Värmlands

26

26

0

 

0

0

0

Örebro

24

24

0

 

0

0

0

Västmanlands

1

1

0

 

0

0

0

Dalarnas

49

48

1

 

0

0

0

Gävleborgs

16

14

2

 

0

0

0

Västernorrlands

19

19

0

 

0

0

0

Jämtlands

14

14

0

 

0

0

0

Västerbottens

28

26

2

 

0

0

0

Norrbottens

24

23

1

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

153

143

10

 

27

26

1

Götalands mellanbygder

145

138

7

 

163

151

12

Götalands norra slättbygder

131

106

25

 

3

3

0

Svealands slättbygder

53

50

3

 

0

0

0

Götalands skogsbygder

57

50

7

 

11

11

0

Mell. Sveriges skogsbygder

55

50

5

 

0

0

0

Nedre Norrland

67

66

1

 

0

0

0

Övre Norrland

53

50

3

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2017

714

653

61

 

204

191

13

2016

739

690

49

 

191

183

8

2015

909

837

72

 

190

176

14

2014

985

905

80

 

186

173

13

2013

1 000

920

80

 

192

181

11

2012

1 048

980

68

 

187

176

11


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.