Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

4. Winter barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

280

..

..

Uppsala

13

..

..

550

..

..

Södermanlands

8

..

..

420

..

..

Östergötlands

44

7 500

2,1

2 020

15 200

3,7

Jönköpings

4

..

..

50

..

..

Kronobergs

2

..

..

20

..

..

Kalmar

73

5 710

3,1

2 600

14 900

3,5

Gotlands

93

6 050

1,9

4 030

24 400

1,9

Blekinge

16

..

..

370

..

..

Skåne

82

7 020

2,0

4 660

32 700

2,0

Hallands

29

6 510

3,1

1 030

6 700

3,1

Västra Götalands

54

6 400

3,3

2 130

13 600

3,3

Värmlands

7

..

..

120

..

..

Örebro

14

..

..

550

..

..

Västmanlands

8

..

..

270

..

..

Dalarnas

-

..

..

40

..

..

Gävleborgs

1

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

76

7 200

1,3

3 390

24 400

1,3

Götalands mellanbygder

197

6 030

1,6

8 560

51 700

1,8

Götalands norra slättbygder

89

7 150

1,6

3 770

26 900

1,7

Svealands slättbygder

51

6 060

1,3

2 030

12 300

1,3

Götalands skogsbygder

34

5 430

4,0

1 140

6 200

5,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

5

..

..

280

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

452

6 420

1,0

19 180

123 100

1,1

2016

443

5 780

1,0

19 090

110 300

1,0

2015

340

6 180

1,6

15 560

96 100

1,6

2014

288

6 430

1,2

13 350

85 800

1,2

2013

286

5 750

1,1

13 580

78 100

1,2

2012

205

6 600

1,4

9 130

60 300

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

6 150

0,6

14 140

86 100

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.