Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

3. Råg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

7. Höstrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

8. Vårrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

9. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

10. Majs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

11. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

12. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

13. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

14. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

15. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

16. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

17. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

18. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

19. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

20. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

21. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

22. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

23. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

24. Slåttervall. Återväxt. Hektarskörd och totalskörd 2017

25. Slåttervall. Total vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2017

26. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2017, hektar

27. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2017, procent

28. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2017

29. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2017

30. Oljeväxter. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2017

31. Potatis. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2017

32. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1703 1)

33.Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1703 1)

34. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1703 1)

35. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2017

36. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2017

37. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2017