Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

17. Oil flax. Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

280

..

..

Uppsala

14

..

..

500

..

..

Södermanlands

8

..

..

460

..

..

Östergötlands

51

1 990

3,6

2 110

4 200

3,6

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

4

..

..

90

..

..

Gotlands

-

..

..

0

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

9

..

..

320

..

..

Hallands

1

..

..

20

..

..

Västra Götalands

8

..

..

360

..

..

Värmlands

1

..

..

20

..

..

Örebro

9

..

..

200

..

..

Västmanlands

6

..

..

170

..

..

Dalarnas

-

..

..

0

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

240

..

..

Götalands mellanbygder

5

..

..

170

..

..

Götalands norra slättbygder

55

2 000

3,3

2 330

4 700

3,3

Svealands slättbygder

44

1 370

3,2

1 550

2 100

3,1

Götalands skogsbygder

1

..

..

20

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

210

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

120

1 720

2,7

4 540

7 800

2,6

2016

213

1 990

1,3

8 400

16 800

1,2

2015

187

1 960

1,3

7 100

13 900

1,3

2014

155

1 680

2,2

6 560

11 000

2,2

2013

113

1 990

1,4

4 840

9 600

1,4

2012

161

1 410

3,1

8 800

12 400

3,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

1 810

0,9

7 140

12 700

0,9


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.