Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

18. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

21

8 840

11,1

740

6 600

31,4

Uppsala

20

15 340

11,7

2 340

..

..

Södermanlands

32

8 580

14,5

2 060

17 700

24,6

Östergötlands

46

11 350

6,0

3 620

41 100

15,5

Jönköpings

52

13 970

9,0

3 370

47 000

19,2

Kronobergs

26

10 320

5,2

1 430

14 800

23,8

Kalmar

41

14 560

11,1

3 600

52 400

20,1

Gotlands

15

..

..

930

..

..

Blekinge

9

..

..

540

..

..

Skåne

63

13 150

9,1

5 020

65 900

15,6

Hallands

29

14 260

9,9

2 310

32 900

25,3

Västra Götalands

85

12 930

5,7

6 580

85 100

11,4

Värmlands

40

9 390

6,5

2 250

21 200

17,3

Örebro

26

10 510

11,8

2 100

22 100

27,6

Västmanlands

5

..

..

840

..

..

Dalarnas

15

..

..

880

..

..

Gävleborgs

20

11 750

9,6

1 410

..

..

Västernorrlands

48

9 350

5,6

1 520

14 200

12,0

Jämtlands

76

11 560

2,7

1 340

15 400

5,7

Västerbottens

51

8 090

6,2

1 430

11 600

13,2

Norrbottens

24

8 790

9,9

600

5 300

15,1

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

31

20 260

8,5

1 630

32 900

20,3

Götalands mellanbygder

77

15 480

9,2

5 430

84 000

16,4

Götalands norra slättbygder

68

15 010

5,6

4 300

64 500

12,0

Svealands slättbygder

107

11 750

6,4

7 590

89 100

22,6

Götalands skogsbygder

175

12 380

4,6

15 000

185 700

9,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

66

10 260

7,0

4 600

47 200

16,5

Nedre Norrland

132

10 330

3,4

4 240

43 800

11,7

Övre Norrland

88

8 470

4,9

2 250

19 000

9,4

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

744

12 650

2,6

45 610

576 800

5,8

2016

653

12 420

3,9

40 080

497 700

6,8

2015

662

12 130

5,0

40 570

492 200

8,7

2014

681

12 140

5,1

41 380

502 400

8,2

2013

639

11 920

3,5

36 660

437 100

5,9

2012

626

9 730

3,2

37 360

363 700

5,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

 

11 670

1,9

39 210

458 600

3,2

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).