Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

1. Winter wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

94

5 920

1,4

15 930

94 300

1,6

Uppsala

223

6 330

0,9

38 110

241 200

1,8

Södermanlands

173

6 280

1,0

29 210

183 400

1,0

Östergötlands

280

7 670

0,8

57 720

442 800

0,8

Jönköpings

34

6 190

4,1

1 980

12 300

5,2

Kronobergs

18

..

..

740

..

..

Kalmar

130

6 850

1,6

12 870

88 100

1,8

Gotlands

147

6 350

2,1

11 430

72 500

2,1

Blekinge

60

7 200

2,6

3 530

25 400

4,4

Skåne

498

8 520

0,5

103 490

881 900

0,5

Hallands

119

7 340

1,9

13 910

102 100

1,9

Västra Götalands

383

7 610

1,1

73 020

555 300

1,1

Värmlands

71

6 430

2,3

5 230

33 600

2,3

Örebro

130

7 010

1,1

15 800

110 700

1,1

Västmanlands

141

6 280

1,7

20 150

126 400

1,7

Dalarnas

50

5 480

4,0

3 170

17 400

4,0

Gävleborgs

31

5 260

6,0

1 180

6 200

6,0

Västernorrlands

6

..

..

100

..

..

Jämtlands

1

..

..

20

..

..

Västerbottens

-

..

..

10

..

..

Norrbottens

3

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

469

8 540

0,5

90 100

769 500

0,5

Götalands mellanbygder

416

7 260

1,0

46 800

339 700

1,0

Götalands norra slättbygder

558

7 780

0,7

118 540

921 800

0,7

Svealands slättbygder

802

6 370

0,5

120 830

769 100

0,7

Götalands skogsbygder

196

6 100

1,9

18 990

115 800

2,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

124

6 260

1,9

11 640

72 900

1,9

Nedre Norrland

24

4 460

6,4

620

2 700

6,4

Övre Norrland

3

..

..

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

2 592

7 360

0,4

407 570

3 000 000

0,4

2016

2 461

6 680

0,4

374 380

2 502 100

0,4

2015

2 435

7 570

0,4

394 450

2 984 800

0,4

2014

2 380

7 250

0,4

379 450

2 750 800

0,4

2013

1 779

6 310

0,6

208 890

1 319 000

0,7

2012

1 994

6 820

0,5

283 440

1 933 800

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

6 930

0,2

328 120

2 298 100

0,2


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.