Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

22. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

..

..

..

10

..

..

Kalmar

22

48 130

47 940

2,1

800

38 400

2,1

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

40

42 860

42 680

6,2

2 010

85 600

6,2

Skåne

108

43 290

43 110

1,1

4 550

196 200

1,1

Hallands

1

..

..

..

30

..

..

Västra Götalands

3

..

..

..

80

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

45 950

45 770

1,9

700

32 000

1,9

Götalands mellanbygder

137

43 360

43 180

1,9

6 300

272 300

1,9

Götalands norra slättbygder

3

..

..

..

80

..

..

Svealands slättbygder

-

-

-

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

10

..

..

..

390

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2017

174

43 700

43 530

1,6

7 480

325 500

1,6

2016

174

45 240

45 060

0,6

6 880

309 800

0,6

2015

161

43 130

42 960

1,0

6 460

277 300

1,0

2014

167

44 210

44 040

1,0

6 140

270 500

1,0

2013

169

42 100

41 930

1,2

6 070

254 400

1,2

2012

168

42 710

42 540

0,8

6 020

256 000

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

.

43 480

43 310

0,4

6 310

273 600

0,4


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.