Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2017, hektar

26. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2017, hectares

 

Område

Antal företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

34

32 710

23 010

8,2

6 690

23,7

3 020

37,3

Uppsala

34

43 570

27 680

8,8

7 130

28,8

8 760

37,0

Södermanlands

41

43 400

31 090

7,5

8 940

21,8

3 370

50,8

Östergötlands

64

67 640

54 370

4,7

12 890

19,7

380

68,2

Jönköpings

51

62 470

56 210

2,9

4 850

26,7

1 410

79,8

Kronobergs

28

34 110

30 550

3,5

2 540

27,9

1 030

74,2

Kalmar

50

64 040

57 820

3,0

4 530

21,9

1 690

92,5

Gotlands

43

34 880

31 270

2,8

3 550

24,3

50

69,6

Blekinge

14

13 970

..

..

..

..

..

..

Skåne

96

93 010

69 300

5,1

22 770

15,7

950

56,9

Hallands

65

44 160

33 860

6,0

9 670

20,9

630

56,5

Västra Götalands

194

172 750

132 220

2,7

35 390

8,9

5 140

41,4

Värmlands

43

57 990

43 220

5,9

9 150

17,8

5 620

41,4

Örebro

32

32 770

21 530

9,2

7 410

23,8

3 840

43,8

Västmanlands

26

23 700

13 500

18,4

3 810

34,7

6 390

46,5

Dalarnas

42

32 440

21 780

9,1

7 400

18,6

3 260

56,2

Gävleborgs

56

42 340

32 970

4,8

9 110

17,7

270

82,2

Västernorrlands

36

36 870

26 010

9,1

6 970

26,8

3 880

67,1

Jämtlands

34

32 290

27 880

3,4

3 970

23,5

440

65,7

Västerbottens

55

46 130

32 940

13,9

7 000

21,7

6 200

58,1

Norrbottens

31

23 840

18 070

13,8

2 040

27,1

3 730

70,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

90

43 880

31 190

5,5

11 640

14,8

1 050

54,6

Götalands mellanbygder

107

112 750

95 950

2,7

15 030

15,0

1 770

89,0

Götalands n:a slättbygder

123

108 200

87 470

2,3

19 240

10,2

1 490

40,9

Svealands slättbygder

168

182 870

123 990

4,3

32 890

12,0

25 990

22,2

Götalands skogsbygder

253

299 280

248 640

2,0

45 430

10,6

5 220

37,6

Mell. Sveriges skogsbygder

112

102 980

69 510

4,8

25 370

11,3

8 100

33,2

Nedre Norrland

119

109 590

82 660

4,5

19 580

14,7

7 350

49,4

Övre Norrland

97

75 570

56 790

8,8

8 900

18,5

9 880

44,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

1 069

1 035 110

797 330

1,2

177 840

4,7

59 930

14,6

2016

1 079

1 052 560

805 460

1,4

173 710

4,5

73 390

14,2

2015

1 035

1 075 820

862 820

1,2

160 010

4,7

52 990

14,9

2014

846

1 109 940

878 000

1,2

159 780

5,2

72 170

11,7

2013

850

1 124 510

913 720

1,1

154 710

5,1

56 070

12,9

2012

841

1 121 770

893 040

1,2

157 910

5,1

70 870

11,4


 

Anm. Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets slutliga grödarealer enligt JO 10 SM1703.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).