Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2017, procent

27. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2017, percent

 

Område

Antal företag 1)

Andel slåttervall av total vallareal, procent

Medelfel, procent­enheter

Andel betesvall av total vallareal, procent

Medelfel, procent-enheter

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Medelfel, procent-enheter

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

34

70,3

5,8

20,4

4,8

9,2

3,4

Uppsala

34

63,5

5,6

16,4

4,7

20,1

7,4

Södermanlands

41

71,6

5,3

20,6

4,5

7,8

3,9

Östergötlands

64

80,4

3,7

19,1

3,8

0,6

0,4

Jönköpings

51

90,0

2,6

7,8

2,1

2,3

1,8

Kronobergs

28

89,5

3,1

7,4

2,1

3,0

2,2

Kalmar

50

90,3

2,7

7,1

1,6

2,6

2,4

Gotlands

43

89,7

2,5

10,2

2,5

0,2

0,1

Blekinge

14

..

..

..

..

..

..

Skåne

96

74,5

3,8

24,5

3,8

1,0

0,6

Hallands

65

76,7

4,6

21,9

4,6

1,4

0,8

Västra Götalands

194

76,5

2,1

20,5

1,8

3,0

1,2

Värmlands

43

74,5

4,4

15,8

2,8

9,7

4,0

Örebro

32

65,7

6,1

22,6

5,4

11,7

5,1

Västmanlands

26

57,0

10,5

16,1

5,6

26,9

12,5

Dalarnas

42

67,1

6,1

22,8

4,2

10,1

5,7

Gävleborgs

56

77,9

3,8

21,5

3,8

0,6

0,5

Västernorrlands

36

70,6

6,4

18,9

5,1

10,5

7,1

Jämtlands

34

86,3

3,0

12,3

2,9

1,4

0,9

Västerbottens

55

71,4

10,0

15,2

3,3

13,4

7,8

Norrbottens

31

75,8

10,4

8,5

2,3

15,6

11,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

90

71,1

3,9

26,5

3,9

2,4

1,3

Götalands mellanbygder

107

85,1

2,3

13,3

2,0

1,6

1,4

Götalands n:a slättbygder

123

80,8

1,9

17,8

1,8

1,4

0,6

Svealands slättbygder

168

67,8

2,9

18,0

2,2

14,2

3,2

Götalands skogsbygder

253

83,1

1,7

15,2

1,6

1,7

0,7

Mell. Sveriges skogsbygder

112

67,5

3,2

24,6

2,8

7,9

2,6

Nedre Norrland

119

75,4

3,4

17,9

2,6

6,7

3,3

Övre Norrland

97

75,2

6,6

11,8

2,2

13,1

5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2017

1 069

77,0

0,9

17,2

0,8

5,8

0,8

2016

1 079

76,5

1,1

16,5

0,7

7,0

1,0

2015

1 035

80,2

.

14,9

.

4,9

.

2014

846

79,1

.

14,4

.

6,5

.

2013

850

813

.

13,8

.

5,0

.

2012

841

79,6

.

14,1

.

6,3

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).