Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

37. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2017

37. Temporary grasses and grazings. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2017

 

Område

Antal uttagna
företag

Antal undersökta företag1

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

37

36

1

Uppsala

49

37

12

Södermanlands

52

45

7

Östergötlands

77

70

7

Jönköpings

61

56

5

Kronobergs

34

28

6

Kalmar

69

57

12

Gotlands

48

44

4

Blekinge

21

14

7

Skåne

113

99

14

Hallands

76

68

8

Västra Götalands

219

197

22

Värmlands

51

45

6

Örebro

36

35

1

Västmanlands

29

28

1

Dalarnas

49

43

6

Gävleborgs

63

57

6

Västernorrlands

44

37

7

Jämtlands

43

36

7

Västerbottens

63

56

7

Norrbottens

36

31

5

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

100

93

7

Götalands mellanbygder

135

110

25

Götalands norra slättbygder

142

127

15

Svealands slättbygder

207

182

25

Götalands skogsbygder

305

271

34

Mell. Sveriges skogsbygder

128

115

13

Nedre Norrland

139

121

18

Övre Norrland

114

100

14

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2017

1 270

1 119

151

2016

1 270

1 129

141

2015

1 269

1 105

164

2014

1 000

894

106

2013

1 000

889

111

2012

1 000

881

119


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.