Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Råg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

3. Rye. Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

110

..

..

Uppsala

17

..

..

600

..

..

Södermanlands

11

..

..

450

..

..

Östergötlands

42

7 440

2,0

2 000

14 900

2,0

Jönköpings

2

..

..

30

..

..

Kronobergs

2

..

..

20

..

..

Kalmar

18

..

..

500

..

..

Gotlands

26

5 170

7,7

740

3 800

7,7

Blekinge

4

..

..

70

..

..

Skåne

146

7 240

1,5

10 370

75 000

1,8

Hallands

9

..

..

430

..

..

Västra Götalands

84

6 130

3,1

4 740

29 100

3,1

Värmlands

12

..

..

260

..

..

Örebro

8

..

..

370

..

..

Västmanlands

7

..

..

290

..

..

Dalarnas

7

..

..

290

..

..

Gävleborgs

-

..

..

40

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

86

7 270

1,6

4 700

34 100

2,0

Götalands mellanbygder

104

6 750

2,7

6 660

44 900

2,7

Götalands norra slättbygder

113

6 650

2,2

6 050

40 200

2,2

Svealands slättbygder

60

4 990

4,3

2 030

10 100

4,3

Götalands skogsbygder

26

6 240

7,5

1 210

7 600

10,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

11

..

..

630

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

30

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

403

6 660

1,2

21 310

141 800

1,3

2016

335

6 120

1,3

16 600

101 600

1,3

2015

407

6 340

1,2

23 530

149 200

1,2

2014

475

6 450

1,3

26 910

173 600

1,3

2013

399

5 680

1,4

25 020

142 000

1,5

2012

386

6 360

1,5

22 010

139 900

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

6 190

0,6

22 810

141 300

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.