Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

5. Spring barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

85

4 330

3,0

9 070

39 300

3,1

Uppsala

220

5 070

2,1

28 740

145 800

2,1

Södermanlands

150

4 870

2,0

14 880

72 500

2,2

Östergötlands

175

6 140

1,9

12 440

76 300

2,0

Jönköpings

86

3 990

4,2

6 450

25 700

4,9

Kronobergs

48

3 930

4,0

3 100

12 200

5,8

Kalmar

124

4 640

3,2

7 610

35 300

6,2

Gotlands

130

4 460

2,4

9 580

42 800

2,6

Blekinge

58

4 910

4,7

3 020

14 800

4,8

Skåne

509

6 560

1,0

68 300

447 900

1,4

Hallands

125

5 500

1,9

16 360

90 000

2,1

Västra Götalands

301

5 280

2,0

42 410

223 900

2,2

Värmlands

83

4 440

4,8

7 850

34 800

4,8

Örebro

125

5 610

1,6

14 460

81 200

3,0

Västmanlands

128

5 670

2,3

16 780

95 100

2,3

Dalarnas

68

4 040

5,1

6 490

26 300

5,7

Gävleborgs

89

3 180

4,7

7 990

25 400

5,0

Västernorrlands

47

2 260

6,3

2 640

6 000

7,7

Jämtlands

53

3 370

1,4

1 940

6 500

2,6

Västerbottens

75

1 850

6,3

7 050

13 000

6,8

Norrbottens

48

1 330

7,4

2 960

3 900

7,1

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

447

6 710

0,8

58 260

390 900

0,9

Götalands mellanbygder

405

5 280

1,5

36 210

191 000

1,9

Götalands norra slättbygder

374

5 790

1,5

42 140

244 000

1,4

Svealands slättbygder

740

5 180

1,1

86 940

450 200

1,1

Götalands skogsbygder

307

4 350

2,7

30 260

131 600

4,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

152

4 090

3,6

14 040

57 500

4,4

Nedre Norrland

174

3 040

3,7

12 450

37 900

4,1

Övre Norrland

128

1 710

5,2

10 060

17 200

5,5

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

2 727

5 210

0,6

290 100

1 512 100

0,7

2016

2 702

4 760

0,6

299 830

1 427 600

0,7

2015

2 630

5 200

0,6

303 270

1 576 200

0,7

2014

2 637

4 710

0,6

315 740

1 488 400

0,7

2013

2 863

4 980

0,5

374 140

1 862 000

0,6

2012

2 695

4 560

0,8

359 900

1 641 400

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

4 840

0,3

330 580

1 599 100

0,3


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.