Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Höstrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

7. Winter triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

290

..

..

Uppsala

17

..

..

990

..

..

Södermanlands

37

5 660

4,5

2 130

12 100

4,5

Östergötlands

63

6 680

2,5

4 200

28 100

4,0

Jönköpings

19

..

..

790

..

..

Kronobergs

16

..

..

440

..

..

Kalmar

49

5 010

4,1

2 700

13 500

4,8

Gotlands

28

5 340

4,7

860

4 600

4,7

Blekinge

16

..

..

470

..

..

Skåne

70

6 780

2,3

4 700

31 900

2,9

Hallands

40

6 540

2,6

1 800

11 800

2,6

Västra Götalands

66

6 080

2,5

4 170

25 400

3,2

Värmlands

4

..

..

180

..

..

Örebro

14

..

..

680

..

..

Västmanlands

16

..

..

490

..

..

Dalarnas

5

..

..

120

..

..

Gävleborgs

2

..

..

70

..

..

Västernorrlands

3

..

..

60

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

68

6 950

1,8

3 220

22 400

1,8

Götalands mellanbygder

95

5 860

2,8

4 590

26 900

3,5

Götalands norra slättbygder

90

6 560

2,1

5 610

36 800

2,1

Svealands slättbygder

91

5 490

2,9

4 350

23 900

2,9

Götalands skogsbygder

100

5 430

2,7

5 620

30 500

3,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

25

6 090

7,1

1 690

10 300

7,1

Nedre Norrland

4

..

..

110

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2017

473

5 970

1,2

25 170

150 300

1,4

2016

534

5 410

1,3

27 500

148 700

1,3

2015

697

6 010

0,9

38 530

231 300

0,9

2014

690

5 930

1,0

38 170

226 400

1,0

2013

451

4 880

1,4

22 910

111 700

1,5

2012

460

5 920

1,1

23 710

140 400

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

5 630

0,5

30 160

171 700

0,5


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3) För åren 2012–2014 redovisas slutlig statistik för rågvete, som omfattar höstrågvete och vårrågvete.