Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

15. Spring rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

1 380

3,6

1 060

1 500

3,7

Uppsala

42

1 390

3,9

1 490

2 100

4,0

Södermanlands

15

..

..

710

..

..

Östergötlands

26

1 510

7,8

1 180

1 800

8,0

Jönköpings

3

..

..

70

..

..

Kronobergs

4

..

..

70

..

..

Kalmar

4

..

..

90

..

..

Gotlands

24

1 810

8,4

820

1 500

8,3

Blekinge

2

..

..

40

..

..

Skåne

12

..

..

540

..

..

Hallands

10

..

..

330

..

..

Västra Götalands

15

..

..

710

..

..

Värmlands

12

..

..

280

..

..

Örebro

16

..

..

540

..

..

Västmanlands

27

1 570

3,1

1 040

1 600

3,1

Dalarnas

1

..

..

20

..

..

Gävleborgs

3

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

1

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

670

..

..

Götalands mellanbygder

31

1 730

7,1

970

1 700

7,1

Götalands norra slättbygder

32

1 520

6,7

1 430

2 200

6,9

Svealands slättbygder

130

1 390

1,9

5 010

7 000

1,9

Götalands skogsbygder

21

1 670

8,8

540

900

11,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

8

..

..

350

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

30

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

237

1 470

2,1

9 000

13 200

2,2

2017

189

1 960

2,0

6 630

13 000

2,0

2016

233

2 090

1,5

7 420

15 500

1,5

2015

145

2 040

2,9

4 500

9 200

2,9

2014

416

1 820

1,4

14 320

26 100

1,4

2013

977

1 890

0,8

50 860

96 100

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

1 960

0,8

16 750

32 000

0,8


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 35.