Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

18. Oil flax. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

160

..

..

Uppsala

12

..

..

330

..

..

Södermanlands

8

..

..

380

..

..

Östergötlands

51

1 200

5,0

1 900

2 300

5,0

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

2

..

..

60

..

..

Gotlands

-

..

..

0

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

9

..

..

230

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

8

..

..

310

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

6

..

..

120

..

..

Västmanlands

4

..

..

120

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

190

..

..

Götalands mellanbygder

3

..

..

90

..

..

Götalands norra slättbygder

54

1 190

5,0

2 020

2 400

5,0

Svealands slättbygder

33

940

2,8

1 080

1 000

2,9

Götalands skogsbygder

-

..

..

50

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

170

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

105

1 110

3,3

3 600

4 000

3,3

2017

120

1 720

2,7

4 540

7 800

2,6

2016

213

1 990

1,3

8 400

16 800

1,2

2015

187

1 960

1,3

7 100

13 900

1,3

2014

155

1 680

2,2

6 560

11 000

2,2

2013

113

1 990

1,4

4 840

9 600

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

1 870

0,8

6 290

11 800

0,8


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 35.