Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

19. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

34

1 230

11,1

3 700

4 500

23,9

Uppsala

56

1 740

11,1

5 710

10 000

19,6

Södermanlands

55

1 660

11,6

5 840

9 700

21,9

Östergötlands

74

1 840

6,7

6 470

11 900

10,9

Jönköpings

77

1 800

9,1

10 320

18 600

12,3

Kronobergs

53

1 950

10,2

3 660

7 100

18,9

Kalmar

71

1 910

10,3

6 540

12 500

12,6

Gotlands

50

1 650

12,3

4 340

7 200

19,4

Blekinge

19

..

..

920

..

..

Skåne

79

1 850

6,6

7 650

14 200

14,7

Hallands

54

2 480

6,6

6 120

15 200

17,5

Västra Götalands

136

2 320

5,4

15 120

35 100

10,9

Värmlands

64

1 550

7,2

5 410

8 400

13,3

Örebro

31

1 860

15,7

2 950

5 500

17,5

Västmanlands

17

..

..

1 290

..

..

Dalarnas

33

2 710

12,1

2 000

5 400

25,1

Gävleborgs

46

1 750

8,8

3 120

5 400

15,1

Västernorrlands

51

1 890

7,6

2 120

4 000

12,6

Jämtlands

84

1 840

3,2

2 160

4 000

4,0

Västerbottens

60

2 100

6,8

1 400

2 900

11,0

Norrbottens

32

2 820

6,2

710

2 000

12,6

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

66

2 360

7,7

5 930

14 000

17,5

Götalands mellanbygder

132

1 730

7,5

10 600

18 300

12,3

Götalands norra slättbygder

135

2 450

5,4

10 510

25 800

9,3

Svealands slättbygder

212

1 640

5,8

21 120

34 600

9,8

Götalands skogsbygder

267

1 860

4,2

32 330

60 100

7,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

86

1 850

9,9

6 740

12 500

14,8

Nedre Norrland

175

1 900

4,0

7 300

13 900

7,4

Övre Norrland

103

2 520

4,7

2 320

5 900

8,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

1 176

1 920

2,3

98 910

189 500

3,9

2017

744

3 790

2,6

45 610

173 100

5,8

2016

653

3 730

3,9

40 080

149 300

6,8

2015

662

3 640

5,0

40 570

147 700

8,7

2014

681

3 640

5,1

41 380

150 700

8,2

2013

639

3 580

3,5

36 660

131 100

5,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

3 680

1,8

40 860

150 400

3,2

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).