Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

2. Spring wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

25

1 770

8,4

1 480

2 600

8,5

Uppsala

123

2 270

2,9

9 840

22 400

3,1

Södermanlands

72

2 360

3,3

3 940

9 300

4,1

Östergötlands

102

3 300

2,2

6 150

20 300

3,9

Jönköpings

13

..

..

360

..

..

Kronobergs

16

..

..

480

..

..

Kalmar

28

2 450

9,4

1 280

3 100

11,1

Gotlands

83

2 460

4,0

4 850

11 900

4,5

Blekinge

34

3 740

3,7

1 370

5 100

3,7

Skåne

201

2 840

1,5

13 830

39 200

1,7

Hallands

79

3 250

3,2

5 040

16 400

3,5

Västra Götalands

181

3 170

2,3

12 090

38 300

2,6

Värmlands

57

2 110

3,0

2 930

6 200

3,6

Örebro

71

3 190

3,4

6 210

19 800

3,9

Västmanlands

100

2 170

3,4

6 470

14 000

3,8

Dalarnas

38

2 420

4,6

2 050

5 000

5,6

Gävleborgs

39

2 650

3,0

1 340

3 500

4,5

Västernorrlands

8

..

..

140

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

2

..

..

30

..

..

Norrbottens

1

..

..

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

220

2 830

1,6

14 840

41 900

1,7

Götalands mellanbygder

172

2 870

2,4

9 800

28 100

2,8

Götalands norra slättbygder

219

3 280

1,9

14 680

48 200

2,2

Svealands slättbygder

427

2 400

1,6

29 560

70 800

1,8

Götalands skogsbygder

114

3 090

3,3

5 760

17 800

4,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

72

2 340

5,4

3 970

9 300

5,6

Nedre Norrland

47

2 770

3,8

1 410

3 900

5,2

Övre Norrland

3

..

..

50

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

1 274

2 760

0,9

79 970

220 400

1,0

2017

1 082

4 640

0,8

64 300

298 600

1,2

2016

1 193

4 540

0,8

74 770

339 500

0,9

2015

1 016

5 000

0,9

63 100

315 600

1,0

2014

1 094

4 530

0,9

74 030

335 600

0,9

2013

1 485

4 800

0,6

114 440

549 600

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

4 700

0,4

78 130

367 800

0,4


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.