Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

20. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

70

..

..

Uppsala

1

..

..

60

..

..

Södermanlands

3

..

..

120

..

..

Östergötlands

10

..

..

740

..

..

Jönköpings

3

..

..

80

..

..

Kronobergs

3

..

..

50

..

..

Kalmar

83

7 070

3,9

4 220

29 800

4,0

Gotlands

43

7 100

7,9

2 580

18 300

7,9

Blekinge

16

..

..

640

..

..

Skåne

74

8 770

4,6

5 210

45 600

5,6

Hallands

37

7 990

4,6

2 610

20 900

4,7

Västra Götalands

10

..

..

680

..

..

Värmlands

3

..

..

130

..

..

Örebro

1

..

..

30

..

..

Västmanlands

2

..

..

50

..

..

Dalarnas

1

..

..

10

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

65

7 640

4,1

3 660

28 000

5,4

Götalands mellanbygder

164

7 570

3,1

10 160

76 900

3,2

Götalands norra slättbygder

11

..

..

950

..

..

Svealands slättbygder

13

..

..

460

..

..

Götalands skogsbygder

38

9 420

5,5

2 060

19 400

5,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

60

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

293

7 860

2,3

17 290

135 800

2,5

2017

289

11 200

1,5

16 800

188 200

1,7

2016

238

12 170

2,2

15 740

191 600

2,8

2015

263

10 600

2,0

15 650

165 900

2,3

2014

242

11 450

2,3

15 670

179 400

2,4

2013

242

11 190

2,0

14 630

163 600

2,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

11 320

0,9

15 700

177 700

1,0

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).