Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Andra ettåriga grödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

21. Other annual plants harvested green. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

470

..

..

Uppsala

14

..

..

720

..

..

Södermanlands

11

..

..

470

..

..

Östergötlands

27

1 430

10,6

1 670

2 400

21,9

Jönköpings

13

..

..

2 600

..

..

Kronobergs

16

..

..

1 070

..

..

Kalmar

19

..

..

3 580

..

..

Gotlands

21

2 540

22,2

790

..

..

Blekinge

4

..

..

130

..

..

Skåne

12

..

..

1 140

..

..

Hallands

16

..

..

870

..

..

Västra Götalands

43

2 280

11,3

4 510

10 300

21,7

Värmlands

18

..

..

1 030

..

..

Örebro

3

..

..

180

..

..

Västmanlands

11

..

..

570

..

..

Dalarnas

13

..

..

890

..

..

Gävleborgs

16

..

..

2 020

..

..

Västernorrlands

16

..

..

1 390

..

..

Jämtlands

19

..

..

1 470

..

..

Västerbottens

24

2 220

16,3

2 710

6 000

15,3

Norrbottens

12

..

..

1 070

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

..

..

820

..

..

Götalands mellanbygder

37

2 260

17,4

3 260

..

..

Götalands norra slättbygder

50

2 000

13,9

3 140

6 300

26,6

Svealands slättbygder

63

1 410

12,5

2 620

3 700

11,0

Götalands skogsbygder

65

2 330

14,4

9 220

21 500

17,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

22

3 150

11,7

2 180

6 900

21,3

Nedre Norrland

48

2 110

17,1

4 630

9 800

17,3

Övre Norrland

39

2 490

13,2

4 000

10 000

12,1

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

339

2 250

6,3

29 800

67 100

11,1

2017

222

5 210

9,7

21 630

112 800

15,7

2016

162

4 530

8,0

18 820

85 300

15,0

2015

176

4 650

10,0

21 150

98 300

14,5

2014

114

4 780

7,6

16 750

80 100

22,2

2013

100

4 790

8,7

12 560

60 200

17,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

4 790

4,0

18 180

87 300

7,7

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).