Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

24. Temporary grasses. First cut. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

23

1 650

9,8

25 290

6,2

41 600

11,6

Uppsala

49

1 700

6,7

35 250

4,9

59 800

8,3

Södermanlands

52

1 920

6,8

38 770

2,6

74 300

7,2

Östergötlands

72

2 340

6,4

61 110

2,5

143 300

6,9

Jönköpings

75

2 210

6,0

55 440

1,8

122 800

6,3

Kronobergs

32

2 660

8,7

29 030

3,9

77 200

9,5

Kalmar

61

2 670

7,9

57 930

2,4

154 400

8,3

Gotlands

45

2 650

8,0

33 020

1,3

87 600

8,1

Blekinge

9

..

..

..

..

..

..

Skåne

103

2 280

7,2

73 490

3,9

167 900

8,2

Hallands

74

2 460

9,6

36 690

4,4

90 200

10,6

Västra Götalands

182

2 480

3,7

137 360

2,9

340 300

4,7

Värmlands

62

1 900

5,9

44 020

5,5

83 500

8,1

Örebro

35

2 140

9,0

25 770

7,3

55 300

11,6

Västmanlands

29

1 990

10,4

20 450

4,5

40 700

11,3

Dalarnas

30

1 920

9,3

27 760

3,5

53 400

9,9

Gävleborgs

55

1 900

8,0

35 420

3,9

67 200

8,9

Västernorrlands

38

2 020

8,2

30 110

3,3

60 700

8,8

Jämtlands

41

1 730

10,4

29 440

1,6

51 000

10,5

Västerbottens

64

1 910

7,6

41 210

4,8

78 800

9,0

Norrbottens

33

1 750

9,7

21 060

8,4

36 900

12,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

83

2 600

9,5

33 690

5,4

87 400

10,9

Götalands mellanbygder

125

2 750

4,6

99 960

1,9

274 800

5,0

Götalands n:a slättbygder

131

2 520

4,8

89 690

3,3

226 400

5,8

Svealands slättbygder

181

1 850

3,6

148 060

2,5

274 200

4,4

Götalands skogsbygder

291

2 290

3,4

255 500

1,7

585 300

3,8

Mell. Sveriges skogsbygder

119

1 940

4,2

84 080

2,6

163 500

4,9

Nedre Norrland

127

1 920

5,1

92 940

1,9

178 300

5,5

Övre Norrland

107

1 830

5,8

67 480

3,9

123 600

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2018

1 164

2 200

1,7

872 440

0,9

1 920 500

1,9

2017

962

3 060

1,7

797 330

1,2

2 443 600

2,1

2016

953

2 940

1,8

805 460

1,4

2 367 900

2,3

2015

912

3 200

2,4

862 820

1,2

2 760 400

2,6

2014

726

2 920

1,9

878 000

1,2

2 567 000

2,3

2013

763

2 600

1,8

913 720

1,1

2 377 700

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

2 950

0,9

851 470

0,5

2 503 300

1,0


 

Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med arealen betesvall och ej utnyttjad vall.