Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Slåttervall. Total vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2018

26. Temporary grasses. Total production. Yield per hectare and total production in 2018

 

Område

Total inbärgad vall-skörd,
kg/ha

Medelfel,
 procent

Total inbärgad vall-skörd,
ton

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 550

11,3

64 600

12,9

Uppsala

3 370

8,4

119 000

9,7

Södermanlands

3 680

8,5

142 600

8,8

Östergötlands

3 880

5,5

236 900

6,0

Jönköpings

3 730

6,4

206 800

6,6

Kronobergs

4 070

10,0

118 300

10,7

Kalmar

3 920

7,5

227 300

7,8

Gotlands

4 500

8,3

148 500

8,4

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

4 190

6,9

307 900

7,9

Hallands

4 420

9,5

162 100

10,5

Västra Götalands

4 390

4,0

602 900

4,9

Värmlands

2 830

7,3

124 700

9,2

Örebro

3 870

9,9

99 800

12,3

Västmanlands

4 080

10,7

83 500

11,6

Dalarnas

3 230

11,9

89 700

12,4

Gävleborgs

3 220

7,2

113 900

8,2

Västernorrlands

3 130

11,3

94 400

11,8

Jämtlands

2 750

8,7

81 100

8,8

Västerbottens

3 200

6,7

131 800

8,2

Norrbottens

3 270

11,9

69 000

14,5

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 640

9,8

156 400

11,2

Götalands mellanbygder

4 530

4,6

453 300

5,0

Götalands norra slättbygder

4 350

4,5

389 900

5,5

Svealands slättbygder

3 450

4,4

511 500

5,1

Götalands skogsbygder

3 910

3,3

999 200

3,7

Mell. Sveriges skogsbygder

3 230

5,0

271 400

5,6

Nedre Norrland

3 030

5,2

281 500

5,5

Övre Norrland

3 130

5,7

211 300

6,9

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

3 770

1,7

3 286 400

1,9

2017

5 110

2,0

4 074 100

2,3

2016

4 910

2,1

3 952 600

2,6

2015

5 210

2,4

4 494 100

2,7

2014

4 970

2,1

4 362 800

2,5

2013

4 140

2,0

3 784 700

2,3

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

4 870

1,0

4 133 700

1,1


 

Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

Där antalet jordbruksföretag som ingår i beräkningarna understiger 20 utelämnas resultaten (..).