Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2018, hektar

27. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2018, hectares

 

Område

Antal företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel,   procent

Areal   betes-
vall,
hektar

Medel-fel,   procent

Areal ej utnyttjad vall,  hektar

Medel-fel,   procent

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

29

33 790

25 290

6,2

5 960

17,3

2 550

56,2

Uppsala

58

45 230

35 250

4,9

9 270

17,3

710

65,6

Södermanlands

54

45 410

38 770

2,6

6 200

15,9

430

60,9

Östergötlands

75

69 600

61 110

2,5

8 130

18,6

360

58,6

Jönköpings

78

61 890

55 440

1,8

6 300

15,5

140

71,0

Kronobergs

34

34 120

29 030

3,9

4 970

22,1

120

98,5

Kalmar

64

64 880

57 930

2,4

6 010

19,2

940

97,8

Gotlands

49

35 370

33 020

1,3

2 140

19,4

210

74,7

Blekinge

12

14 290

..

..

..

..

..

..

Skåne

125

93 170

73 490

3,9

17 090

15,0

2 590

59,1

Hallands

81

45 000

36 690

4,4

8 030

19,8

280

97,1

Västra Götalands

197

176 260

137 360

2,9

35 860

10,7

3 050

43,1

Värmlands

67

58 730

44 020

5,5

12 260

16,7

2 440

70,8

Örebro

39

33 710

25 770

7,3

6 960

18,6

980

89,1

Västmanlands

31

24 390

20 450

4,5

3 450

24,6

500

66,3

Dalarnas

31

32 530

27 760

3,5

4 490

21,7

270

69,7

Gävleborgs

62

42 470

35 420

3,9

5 900

17,1

1 150

97,8

Västernorrlands

40

36 460

30 110

3,3

4 970

16,9

1 380

73,5

Jämtlands

41

32 010

29 440

1,6

2 560

17,9

10

93,4

Västerbottens

67

46 300

41 210

4,8

2 390

21,5

2 690

75,0

Norrbottens

36

23 860

21 060

8,4

850

24,7

1 940

93,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

97

44 630

33 690

5,4

10 520

17,0

420

93,9

Götalands mellanbygder

142

114 150

99 960

1,9

12 460

13,9

1 730

58,0

Götalands n:a slättbygder

143

111 630

89 690

3,3

20 980

13,9

960

67,0

Svealands slättbygder

206

189 460

148 060

2,5

35 320

9,1

6 080

37,1

Götalands skogsbygder

309

301 040

255 500

1,7

41 490

9,8

4 050

43,3

Mell. Sveriges skogsbygder

127

103 970

84 080

2,6

17 690

9,3

2 200

48,9

Nedre Norrland

133

108 890

92 940

1,9

13 220

10,2

2 720

56,8

Övre Norrland

113

75 690

67 480

3,9

3 580

16,0

4 630

57,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

1 270

1 049 460

872 440

0,9

154 390

4,4

22 630

19,1

2017

1 069

1 035 110

797 330

1,2

177 840

4,7

59 930

14,6

2016

1 079

1 052 560

805 460

1,4

173 710

4,5

73 390

14,2

2015

1 035

1 075 820

862 820

1,2

160 010

4,7

52 990

14,9

2014

846

1 109 940

878 000

1,2

159 780

5,2

72 170

11,7

2013

850

1 124 510

913 720

1,1

154 710

5,1

56 070

12,9


 

Anm. Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets slutliga grödarealer enligt JO 10 SM1802, korrigerad version 2019-04-15.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).