Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2018, procent

28. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2018, percent

 

Område

Antal företag 1)

Andel slåttervall av total vallareal, procent

Medelfel, procentenheter

Andel

betesvall av total vallareal, procent

Medelfel, procentenheter

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Medelfel, procentenheter

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

29

74,8

4,7

17,6

3,0

7,5

4,2

Uppsala

58

77,9

3,8

20,5

3,5

1,6

1,0

Södermanlands

54

85,4

2,2

13,7

2,2

1,0

0,6

Östergötlands

75

87,8

2,2

11,7

2,2

0,5

0,3

Jönköpings

78

89,6

1,6

10,2

1,6

0,2

0,2

Kronobergs

34

85,1

3,3

14,6

3,2

0,4

0,3

Kalmar

64

89,3

2,2

9,3

1,8

1,4

1,4

Gotlands

49

93,4

1,2

6,1

1,2

0,6

0,4

Blekinge

12

..

..

..

..

..

..

Skåne

125

78,9

3,1

18,3

2,8

2,8

1,6

Hallands

81

81,5

3,6

17,8

3,5

0,6

0,6

Västra Götalands

197

77,9

2,3

20,3

2,2

1,7

0,7

Värmlands

67

75,0

4,1

20,9

3,5

4,2

2,9

Örebro

39

76,5

5,6

20,6

3,8

2,9

2,6

Västmanlands

31

83,8

3,8

14,1

3,5

2,0

1,3

Dalarnas

31

85,3

3,0

13,8

3,0

0,8

0,6

Gävleborgs

62

83,4

3,3

13,9

2,4

2,7

2,7

Västernorrlands

40

82,6

2,7

13,6

2,3

3,8

2,8

Jämtlands

41

92,0

1,4

8,0

1,4

0,0

0,0

Västerbottens

67

89,0

4,3

5,2

1,1

5,8

4,4

Norrbottens

36

88,3

7,4

3,6

0,9

8,1

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

97

75,5

4,0

23,6

4,0

0,9

0,9

Götalands mellanbygder

142

87,6

1,7

10,9

1,5

1,5

0,9

Götalands n:a slättbygder

143

80,3

2,6

18,8

2,6

0,9

0,6

Svealands slättbygder

206

78,1

2,0

18,6

1,7

3,2

1,2

Götalands skogsbygder

309

84,9

1,4

13,8

1,4

1,3

0,6

Mell. Sveriges skogsbygder

127

80,9

2,1

17,0

1,6

2,1

1,0

Nedre Norrland

133

85,4

1,7

12,1

1,2

2,5

1,4

Övre Norrland

113

89,2

3,4

4,7

0,8

6,1

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2018

1 270

83,1

0,7

14,7

0,7

2,2

0,4

2017

1 069

77,0

0,9

17,2

0,8

5,8

0,8

2016

1 079

76,5

1,1

16,5

0,7

7,0

1,0

2015

1 035

80,2

.

14,9

.

4,9

.

2014

846

79,1

.

14,4

.

6,5

.

2013

850

81,3

.

13,8

.

5,0

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).